Skip to main content
لایت (  رد نزنید . بخاطر بعضی از مشکلات . کمتر میام نما )

لایت ( رد نزنید . بخاطر بعضی از مشکلات . کمتر میام نما )

عاشق هر چیزیم که به ژاپن ربط داره ❤ و انیمه هایی که شما گذاشتید و خواهید گذاشت . تاسیس ( 15 / 5 / 98 ) شاید انیمه درخواستی هم قبول کنم .

آمدم
00:10
آمدم
۷ روز پیش

کسی هست ؟
00:10
کسی هست ؟
۷ روز پیش