مجتمع سلامت تهران

مجتمع سلامت تهران

کشیدن بخیه فلزی! ۰۰:۵۰
۳۲۱ بازدید ۷ ماه پیش
سفر خارق العاده به مغز انسان ۰۰:۵۹
۸۹ بازدید ۷ ماه پیش
چگونگی فیکساسیون شکستگی ۰۰:۵۵
۷۶ بازدید ۷ ماه پیش
سندرم رینود چیست؟ ۰۰:۳۲
۱۱۰ بازدید ۹ ماه پیش
ترمیم آمالگام ۰۵:۰۷
۱۲۱ بازدید ۱۱ ماه پیش
بلوغ جنین مرغ ۰۰:۵۹
۲۱۲ بازدید ۱۱ ماه پیش
روش جالب برای استفاده همزمان ماسک و شیلد ۰۰:۵۶
خونگیری ABG ۰۰:۵۵
۴۹۲ بازدید ۱۱ ماه پیش
دیسک گذاری آنتی بیوگرام ۰۰:۱۴
۹۲ بازدید ۱۱ ماه پیش
خونگیری از نوزاد ۰۰:۱۵
۱۶۴ بازدید ۱۱ ماه پیش
مسواک زدن کودک ۰۰:۱۰
۵۷ بازدید ۱۱ ماه پیش
آموزش قالب گیری فک ۰۰:۱۵
۱۰۸ بازدید پارسال
بخیه زدن ۰۰:۱۵
۲۱۵ بازدید پارسال
سگ امداد گر ۰۰:۵۳
۵۵ بازدید پارسال
دعوای جنین ها !!  چی میکشه مادر :( ۰۰:۲۶
دندانپزشک با مسئولیت!!! ۰۰:۵۶
۱۳۶ بازدید پارسال