مجتمع سلامت تهران

مجتمع سلامت تهران

کشیدن بخیه فلزی! ۰۰:۵۰
سندرم رینود چیست؟ ۰۰:۳۲
ترمیم آمالگام ۰۵:۰۷
بلوغ جنین مرغ ۰۰:۵۹
خونگیری ABG ۰۰:۵۵
خونگیری از نوزاد ۰۰:۱۵
مسواک زدن کودک ۰۰:۱۰
آموزش قالب گیری فک ۰۰:۱۵
بخیه زدن ۰۰:۱۵
۲ سال پیش
سگ امداد گر ۰۰:۵۳
۲ سال پیش