مجتمع سلامت تهران

مجتمع سلامت تهران

کشیدن بخیه فلزی! ۰۰:۵۰
۱۴۷ بازدید ۴ ماه پیش
سفر خارق العاده به مغز انسان ۰۰:۵۹
۸۵ بازدید ۴ ماه پیش
چگونگی فیکساسیون شکستگی ۰۰:۵۵
۶۶ بازدید ۴ ماه پیش
سندرم رینود چیست؟ ۰۰:۳۲
۸۹ بازدید ۶ ماه پیش
ترمیم آمالگام ۰۵:۰۷
۹۹ بازدید ۸ ماه پیش
بلوغ جنین مرغ ۰۰:۵۹
۱۸۵ بازدید ۸ ماه پیش
روش جالب برای استفاده همزمان ماسک و شیلد ۰۰:۵۶
خونگیری ABG ۰۰:۵۵
۳۶۸ بازدید ۸ ماه پیش
دیسک گذاری آنتی بیوگرام ۰۰:۱۴
۸۳ بازدید ۸ ماه پیش
خونگیری از نوزاد ۰۰:۱۵
۱۴۰ بازدید ۸ ماه پیش
مسواک زدن کودک ۰۰:۱۰
۵۴ بازدید ۸ ماه پیش
آموزش قالب گیری فک ۰۰:۱۵
۹۴ بازدید پارسال
بخیه زدن ۰۰:۱۵
۱۹۰ بازدید پارسال
سگ امداد گر ۰۰:۵۳
۵۱ بازدید پارسال
دعوای جنین ها !!  چی میکشه مادر :( ۰۰:۲۶
دندانپزشک با مسئولیت!!! ۰۰:۵۶
۱۲۵ بازدید پارسال