مجتمع سلامت تهران

مجتمع سلامت تهران

کشیدن بخیه فلزی! ۰۰:۵۰
۵۴ بازدید ۲۹ روز پیش
سفر خارق العاده به مغز انسان ۰۰:۵۹
۵۳ بازدید ۱ ماه پیش
چگونگی فیکساسیون شکستگی ۰۰:۵۵
۵۹ بازدید ۱ ماه پیش
سندرم رینود چیست؟ ۰۰:۳۲
۷۰ بازدید ۳ ماه پیش
ترمیم آمالگام ۰۵:۰۷
۸۴ بازدید ۴ ماه پیش
بلوغ جنین مرغ ۰۰:۵۹
۱۳۸ بازدید ۴ ماه پیش
روش جالب برای استفاده همزمان ماسک و شیلد ۰۰:۵۶
خونگیری ABG ۰۰:۵۵
۲۲۹ بازدید ۴ ماه پیش
دیسک گذاری آنتی بیوگرام ۰۰:۱۴
۷۹ بازدید ۴ ماه پیش
خونگیری از نوزاد ۰۰:۱۵
۱۱۸ بازدید ۴ ماه پیش
مسواک زدن کودک ۰۰:۱۰
۴۸ بازدید ۴ ماه پیش
آموزش قالب گیری فک ۰۰:۱۵
۸۰ بازدید ۹ ماه پیش
بخیه زدن ۰۰:۱۵
۱۴۷ بازدید ۹ ماه پیش
سگ امداد گر ۰۰:۵۳
۴۹ بازدید پارسال
دعوای جنین ها !!  چی میکشه مادر :( ۰۰:۲۶
دندانپزشک با مسئولیت!!! ۰۰:۵۶
۹۴ بازدید پارسال