روستای اسدی غیاثوند(Asadi Village)

روستای اسدی غیاثوند(Asadi Village)

مناجات حضرت امیر ۲۱:۰۴
دعای عاشورا ۲۰:۵۷
دعای توسل ۱۴:۵۹
پارسال
میلاد امام رضا ۰۷:۰۹
یاد ایام-نوستالژی ۰۷:۳۱
کلیپ عید مبعث ۰۵:۰۹
کلیپ روز پدر ۰۴:۴۱
۴ سال پیش
کلیپ روز مادر- روززن ۰۴:۴۳
ایلات لک استان قزوین ۰۲:۱۳
مناظرروستا اسدی ۰۱:۰۱