اساتید برتر کنکور

اساتید برتر کنکور

دکتر سید هادی سرکشیک زاده ۰۴:۳۳
۳۴ بازدید ۳ سال پیش
دکتر سرکشیک زاده مدرس برتر صدا و سیما ۰۹:۵۶
دکتر سرکشیک زاده و تدریس پایه دوم ۱۴:۰۲
دکتر آرام فر  و تدریس گردش مواد در شبکه یک ۰۷:۲۸
آموزش دین و زندگی با سبکی متفاوت ۰۲:۵۸
۱۰۶ بازدید ۴ سال پیش
احسان علیخانی و معرفی دکتر سرکشیک زاده ۰۰:۱۵
تیزر دکتر سرکشیک زاده ۰۰:۰۸
۴۲ بازدید ۴ سال پیش
دکتر سرکشیک زاده در شبکه آموزش ۲۲:۱۶
۶۳ بازدید ۴ سال پیش
دین و زندگی کنکور با دکتر سرکشیک زاده ۰۱:۴۵