شرکت اسب زر (کف شو - جاروی خیابانی - واترجت - کارواش)

شرکت اسب زر (کف شو - جاروی خیابانی - واترجت - کارواش)

واترجت اب گرم DIBO ۰۱:۵۵
واترجت اب گرم JMB_E200/15 ۰۱:۵۰
carpet cleaning machine ۰۲:۴۴
۴ سال پیش
سوییپر pb180dk ۰۰:۳۷
۴ سال پیش
vacuum loader truck ۰۳:۰۰
۴ سال پیش
floor polisher ۰۱:۱۷
۴ سال پیش
کف شوی دستی RA 431 E ۰۱:۲۱
جارو محوطه دستی ۰۰:۳۹
سوییپر صنعتی ۰۲:۱۹
۵ سال پیش
اسکرابر دستی ۰۰:۵۱
۵ سال پیش
کف شوی صنعتی(اسکرابر) ۰۱:۲۳
بخار شوی صنعتی ۰۳:۰۰
قویترین وکیوم لودر ۰۱:۰۶
دستگاه فرش و موکت شوی ۰۲:۵۹
دستگاه پولیشر ۰۱:۳۵
وکیوم لودر ۰۱:۱۵
۵ سال پیش
واترجت اب گرم ۰۱:۳۸
واترجت اب سرد ۰۱:۵۱
اسکرابر دستی ۰۵:۱۰
۵ سال پیش
دستگاه فرش و موکت شوی ۰۵:۴۹