آسمان ایکس

آسمان ایکس

موشک ایرانی سومار ۰۱:۲۱
هلی شات اسپارک ۰۳:۵۷
پهپاد یسیر(یاسر) ۰۱:۳۸
کوادکوپتر اینسپایر ۲ ۰۵:۵۴
پهپاد مویک ایر 2 ۰۱:۴۹
پهپاد فطرس ۰۲:۳۸
۴ سال پیش