اکسو در تا و جری //شباهت را احساس کنید  XD ۰۱:۰۰
true baeuty's SEOJUN ۰۰:۱۲
۵۴ بازدید ۴ روز پیش
true baeuty ۰۰:۱۵
۵۴ بازدید ۴ روز پیش
moon lovers ۰۱:۰۳
۷۹ بازدید ۶ روز پیش
Han Seojun singing TT ۰۰:۱۴
۱۵۰ بازدید ۶ روز پیش
ಥ_ಥtrue baeuty ۰۰:۲۴
۴۵ بازدید ۶ روز پیش
...true baeuty ۰۰:۱۹
۵۴ بازدید ۶ روز پیش
moon lovers (کپشن بخونید) ۰۰:۵۷
۱۱۲ بازدید ۲۲ روز پیش
سکانس باحال استارت آپ ۰۰:۵۴
۱۲۷ بازدید ۲۲ روز پیش
سکانس باحال دو بونگ سو زن قوی ۰۰:۱۳
۴۲ بازدید ۲۲ روز پیش
روباه نه دم ۰۰:۵۲
۴۹ بازدید ۲۲ روز پیش
وقتی تو خواب بودیಥ_ಥಥ_ಥ ۰۰:۳۰
۱۰۳ بازدید ۲۲ روز پیش
moon lovers ۰۰:۵۴
۴۳ بازدید ۲۲ روز پیش
true baeuty ۰۰:۱۵
۱۹۷ بازدید ۲۴ روز پیش
IU ۰۰:۱۳
۵۰ بازدید ۲۵ روز پیش
اون وو❤❤❤❤ ۰۰:۲۱
۵۱ بازدید ۲۵ روز پیش
xiumin ۰۰:۱۵
۴۷ بازدید ۲۵ روز پیش
EXO ۰۰:۲۲
۳۴ بازدید ۲۵ روز پیش
EXO ۰۰:۱۵
۳۶ بازدید ۲۵ روز پیش
بکهیون ۰۰:۴۵
۵۴ بازدید ۲۵ روز پیش
IU ۰۰:۱۱
۳۲ بازدید ۲۵ روز پیش
It's Okay not be Okay ۰۱:۰۷
۱۱۱ بازدید ۲۶ روز پیش
true baeuty ۰۰:۱۷
۶۰ بازدید ۲۶ روز پیش
true baeuty ۰۳:۱۸
۱,۳۳۲ بازدید ۲۶ روز پیش
amusement park :baekhyun ۰۳:۳۹
۵۹ بازدید ۲۶ روز پیش
استارت آپ ۰۰:۲۸
۴۸ بازدید ۲۶ روز پیش
روباه نه دم ❤ ۰۰:۲۵
۵۵ بازدید ۲۶ روز پیش
اوپاهامونq(≧▽≦q) ۰۰:۱۳
۷۷ بازدید ۲۶ روز پیش
اوپا های کره ای مون❤❤❤ ۰۰:۲۸
۳۸ بازدید ۲۶ روز پیش
ji chang wook ۰۰:۱۲
۵۰ بازدید ۲۶ روز پیش
لی جونگ سوک ۰۰:۱۹
۳۴ بازدید ۲۷ روز پیش
❤ ۰۰:۱۰
۱۶ بازدید ۲۷ روز پیش
IU ۰۰:۵۶
۷۲ بازدید ۲۷ روز پیش
Eun woo ۰۰:۳۳
۳۷ بازدید ۲۷ روز پیش
Yeop ۰۰:۱۴
۲۶ بازدید ۲۷ روز پیش
true baeuty ۰۱:۴۴
۴۲ بازدید ۲۷ روز پیش
❤❤❤exo ۰۰:۳۰
۴۲ بازدید ۲۸ روز پیش
Chanyeol ۰۰:۱۵
۴۴ بازدید ۱ ماه پیش
EXO❤ ۰۰:۳۰
۴۸ بازدید ۱ ماه پیش
دی او ❤ ۰۰:۲۶
۵۷ بازدید ۱ ماه پیش
Kai:Call me baby fan cam❤ ۰۲:۲۰
۶۱ بازدید ۱ ماه پیش
Univillage by Baekhyon❤ ۰۰:۴۸
۴۹ بازدید ۱ ماه پیش
بکهیون❤ ۰۰:۴۶
۵۵ بازدید ۱ ماه پیش