مرکز مشاوره باخه

مرکز مشاوره باخه

توضیحات

هدف باخه اینه، هیچ شخصی بخاطر نداشتن اطلاعات کافی مسیر تحصیلی غلط را انتخاب نکند.

اطلاعات کانال

  • تاریخ ایجاد کانال ۲ تیر ۱۳۹۸

لینک‌ها