بانوین

بانوین

آموزش : جعبه مخفی ! ۰۱:۵۷
۹۳۳ بازدید ۲ سال پیش
آموزش : تا کردن دستمال سفره ۰۱:۰۰
۸۸ بازدید ۲ سال پیش
آموزش : قلاب بافی ۰۰:۵۸
۲,۶۰۵ بازدید ۲ سال پیش
نقاشی با آبرنگ ۰۰:۵۹
۵۴۱ بازدید ۲ سال پیش
آموزش : گل دوزی با پارچه پنبه ای و حلقه ۰۰:۵۶
آموزش : ساخت کیف عروسکی دست ساز ۰۰:۵۹
۷۹۹ بازدید ۲ سال پیش
آموزش : ساخت ماگ دست ساز با استفاده از شن ۰۳:۲۶
خلاقیت : بسته بندی برای پوشاک ۰۰:۱۰
۴۰۳ بازدید ۲ سال پیش
آموزش : ساخت دستبند بافت ۱۳:۱۰
۱۱,۹۲۳ بازدید ۲ سال پیش
آموزش : نقاشی روی چوب با حرارت دادن ۰۰:۴۱
آموزش : چاپ دستی کارت پستال ۰۰:۵۱
۲,۴۰۹ بازدید ۲ سال پیش
خلاقیت : هنرکار با مهره ۰۰:۲۲
۱,۱۲۹ بازدید ۳ سال پیش
آموزش : گل دوزی و بافت ۰۰:۳۰
۲,۹۷۶ بازدید ۳ سال پیش