Skip to main content
بازار اجتماعی باسلام

بازار اجتماعی باسلام

بازار اجتماعی باسلام، یک بازار اینترنتی و مجموعه‌ای از صدها تولیدکننده خرد، خانگی و محلی از مناطق مختلف ایران و هزاران محصول اصیل، سنتی، طبیعی و ارگانیک هست. اینجا هر کسی فروشگاه شخصی خودش رو داره و محصولش را مستقیما برای فروش عرضه کرده‌.