رسانه صوتی تصویری بازتاب خراسان

رسانه صوتی تصویری بازتاب خراسان

توضیحات

خبرگزاری بازتاب خراسان با در نظر گرفتن دو حوزه‌ی وسیع کاری در استان خراسان جنوبی تلاش دارد اهداف خود را در جهت آگاهی بخشی و بصیرت افزایی محقق سازد. **** مدیر و صاحب امتیاز: فاطمه تاکی سردبیر : حمید رضا تاکی زمینه‌ی فعالیت: فرهنگی، هنری ،اجتماعی، ورزشی، عکس، گرافیک، صوت و فیلم و ... ******* نماهنگ از نقاط مختلف ، آواها و نواهای محلی ، معرفی جاذبه های گردشگری صنایع دستی ، های ابنیه های تاریخی ، بازیهای بومی محلی ، غذاهای محلی ، آداب و رسوم استان خراسان جنوبی و طنز