بتن آرپوم
بتن آرپوم

بتن آرپوم

واترپروف نما ۰۰:۲۸
۱ ماه پیش
ماستیک گرم اجرا ۰۰:۳۶
کولتاژ اپوکسی ۰۰:۳۱
ژل میکروسیلیس ۰۰:۵۵
روان کننده بتن ۰۱:۰۰
چسب نمای انتیک ۰۰:۴۹
چسب سرامیک پودری ۰۰:۵۸
چسب اپوکسی ۰۰:۴۰
۱ ماه پیش
ترمیم کننده بتن ۰۰:۵۶
ترمیم کننده آرایشی ۰۰:۴۳
پودر میکروسیلیس ۰۰:۳۵
آب بند کننده بتن ۰۰:۵۸
افزودنی بتن ۰۰:۵۰
۲ ماه پیش
مواد افزودنی ملات ۰۱:۴۳
عایق قیری امولسیونی ۰۱:۰۰
واتراستاپ هیدروفیلی ۰۱:۰۰
گروت پایه سیمانی ۰۰:۴۷
ماستیک پلی یورتان ۰۰:۵۸
چسب کاشی پودری ۰۰:۵۵
گروت اپوکسی مقاوم ۰۰:۵۸
کاسماتیک سرد اجرا ۰۰:۴۴
واترپروف سطوح ۰۱:۰۰
پاورژل میکروسلیس ۰۰:۳۷
عایق سفید بام ۰۰:۵۹
کاسماتیک اپوکسی ۰۰:۴۵
ملات آنی گیر ۰۰:۴۵
۲ ماه پیش
شاتکریت پودری ۰۰:۴۲
واتراستاپ PVC ۰۰:۵۷
۲ ماه پیش
پودر سخت کننده رنگی ۰۰:۴۴
تراز کننده سطوح ۰۰:۵۰