بیدل ایرانیا

کانال تایید شده بیدل ایرانیا

فیلم جنون (The Madness 2020) ۱۲:۰۵
۴,۱۵۵ بازدید ۲ ماه پیش
تیزر فیلم جنون (The Madness trailer) ۰۰:۳۹
۱۴۱ بازدید ۱۱ ماه پیش
مستند شهر بیمار City of  Patient ۰۶:۰۰
۲۵۱ بازدید پارسال
تیزر فیلم جنون The Madness trailer ۰۰:۳۱
۱۵۶ بازدید پارسال
به زودی فیلم مستند در مورد گیم ایران ۰۱:۰۰
تیزر خودرو Land Wind ۰۰:۴۹
۱۹۰ بازدید پارسال
راننده وحشی 2 ۰۲:۴۰
۱,۰۵۴ بازدید پارسال
سومین تیزر رسمی فیلم رهایی ۰۱:۲۱
۲۶۷ بازدید پارسال
موسیقی زیبا تیتراژ فیلم داستانی رهایی ۰۳:۱۶
گزارش کمدی ازدواج آسان ۰۳:۵۹
۳,۲۴۲ بازدید ۲ سال پیش
پشت صحنه هایی از فیلم جاده عشق ۰۲:۴۷
۱,۲۷۱ بازدید ۲ سال پیش
فیلم کوتاه این فقط یک سیگار است ۰۴:۰۵
۱,۳۷۶ بازدید ۲ سال پیش
فیلم کوتاه بضاعت Ability ۰۵:۰۰
۲,۵۶۹ بازدید ۲ سال پیش
فیلم داستانی جاده عشق  The Road Of Love ۵۶:۱۹
۳,۳۴۳ بازدید ۲ سال پیش
فیلم اوهام ۰۶:۲۰
۹۳۶ بازدید ۲ سال پیش