بونسایکار

کانال تایید شده بونسایکار

آموزش ساخت لنداسکیپ بونسای جید ۲۴:۴۱
۵۴ بازدید ۱۷ روز پیش
ارسال بونسای 50 ساله به ارتفاع 3000 متری ۰۰:۵۹
کاج سیاه در کنوانسیون جهانی بونسای 2017 ۰۱:۰۶
آموزش هرس و فرمدهی نارون چینی ۱۵:۵۱
۱۷۴ بازدید ۱ ماه پیش
آموزش ساخت بونسای زیتون قسمت 3 ۰۷:۵۸
۱۵۹ بازدید ۳ ماه پیش
آموزش ساخت بونسای زیتون قسمت 2 ۰۷:۳۷
۱۲۷ بازدید ۳ ماه پیش
آموزش ساخت بونسای زیتون قسمت 1 ۰۷:۱۳
۲۱۱ بازدید ۳ ماه پیش
آموزش هرس بونسای نارون چینی ۱۰:۲۳
۲۶۹ بازدید ۶ ماه پیش
باغ بونسای در ویتنام ۱۱:۱۲
۲۰۵ بازدید ۶ ماه پیش
هرس و فرم دهی بونسای فیکوس ۳۰:۲۳
۸۰۰ بازدید ۶ ماه پیش
آموزش ساخت بونسای ریشه روی سنگ ۵۲:۳۳
۱,۲۶۵ بازدید ۶ ماه پیش
بونسای نارون هرینگتون ۰۶:۳۹
۳۴۰ بازدید ۷ ماه پیش
باغ بونسای هری  هرینگتون ۰۳:۰۱
۴۱۸ بازدید ۷ ماه پیش
باغ بونسای ۰۴:۵۴
۴۱۱ بازدید ۸ ماه پیش
نمایشگاه بونسای شوهین شوگاتن ۰۵:۳۵
۱۱۰ بازدید ۸ ماه پیش
landscape ۰۱:۵۶
۱۳۰ بازدید ۲ سال پیش
بونسایکار ۰۱:۲۳
۱۴۲ بازدید ۲ سال پیش
بونسایکار ۰۰:۳۸
۹۰ بازدید ۲ سال پیش