بونسایکار

کانال تایید شده بونسایکار

ساخت بونسای فوق العاده جونیپرس ۱۸:۱۰
۱۰,۰۸۸ بازدید ۱ ماه پیش
ساخت بونسای افرا ۱۲:۴۳
۶,۶۷۴ بازدید ۴ ماه پیش
آموزش ساخت لنداسکیپ بونسای جید ۲۴:۴۱
۷۴ بازدید ۶ ماه پیش
ارسال بونسای 50 ساله به ارتفاع 3000 متری ۰۰:۵۹
کاج سیاه در کنوانسیون جهانی بونسای 2017 ۰۱:۰۶
آموزش هرس و فرمدهی نارون چینی ۱۵:۵۱
۱۸۸ بازدید ۷ ماه پیش
آموزش ساخت بونسای زیتون قسمت 3 ۰۷:۵۸
۳۵۱ بازدید ۹ ماه پیش
آموزش ساخت بونسای زیتون قسمت 2 ۰۷:۳۷
۱۶۷ بازدید ۹ ماه پیش
آموزش ساخت بونسای زیتون قسمت 1 ۰۷:۱۳
۳۹۰ بازدید ۹ ماه پیش
آموزش هرس بونسای نارون چینی ۱۰:۲۳
۳۴۳ بازدید ۱۱ ماه پیش
باغ بونسای در ویتنام ۱۱:۱۲
۲۶۵ بازدید پارسال
هرس و فرم دهی بونسای فیکوس ۳۰:۲۳
۱,۱۳۲ بازدید پارسال
آموزش ساخت بونسای ریشه روی سنگ ۵۲:۳۳
۲,۷۴۲ بازدید پارسال
بونسای نارون هرینگتون ۰۶:۳۹
۴۴۸ بازدید پارسال
باغ بونسای هری  هرینگتون ۰۳:۰۱
۵۰۴ بازدید پارسال
باغ بونسای ۰۴:۵۴
۴۹۵ بازدید پارسال
نمایشگاه بونسای شوهین شوگاتن ۰۵:۳۵
۱۳۸ بازدید پارسال
landscape ۰۱:۵۶
۱۴۱ بازدید ۲ سال پیش
بونسایکار ۰۱:۲۳
۲۱۳ بازدید ۲ سال پیش
بونسایکار ۰۰:۳۸
۱۰۰ بازدید ۲ سال پیش