خودافظ ارمی هاا...بستع شد
خودافظ ارمی هاا...بستع شد

خودافظ ارمی هاا...بستع شد

خدافظ برای همیشه گایز.. ۰۰:۰۰
۴۷ بازدید ۶ ماه پیش
تیک تاک جونگکوک و هوسوک ۰۰:۲۳
۲۵۶ بازدید ۶ ماه پیش
تهجین تایم ۰۰:۱۶
۳۶۱ بازدید ۶ ماه پیش
بی تی اس اینه حرفی داری میشنوم ۰۰:۲۲
۸۲۳ بازدید ۶ ماه پیش
بهترین هیونگ و مکنه ی کیپاپ ۰۰:۳۹
۵۶۳ بازدید ۶ ماه پیش
بهترین لیدر کیپاپ ۰۰:۵۶
۴۹۵ بازدید ۶ ماه پیش
بهترین دنسرای بی تی اس ۰۰:۱۷
۲۱۷ بازدید ۶ ماه پیش
اهنگ Winter bear ورژن جیمین ۰۰:۰۵
۱۹۵ بازدید ۶ ماه پیش
اره تو اصلا کیوت نیستی ۰۰:۳۲
۲,۱۹۳ بازدید ۶ ماه پیش
ماشین اعضای بی تی اس ۰۳:۱۱
۷,۳۹۱ بازدید ۷ ماه پیش
این و به هیترا بی تی اس نشون بدین ۰۰:۵۳
۱,۰۰۲ بازدید ۷ ماه پیش
وقتی بی تی اس قانون بیگ هیت و میشکنند ۰۲:۰۴
ری اکشن نامجون به حرکات عجیب تهیونگ ۰۰:۴۵
لحظاتی که ارمی ها هیچ وقت فراموشش نمیکنند ۰۷:۲۳
تاپ چیزایی که جونگکوک سولد اوت کرده ۰۰:۳۵
عادت های کیم تهیونگ ۰۱:۵۰
۳,۰۸۸ بازدید ۷ ماه پیش
رپر جین u.u ۰۰:۱۱
۳۳۳ بازدید ۷ ماه پیش
مین یونگی مهربون ترین ایدول کیپاپ ۰۰:۴۰
۳,۸۷۶ بازدید ۷ ماه پیش
ری اکشن بی تی اس به اجرای سونتین ۰۹:۰۵
۱,۴۲۷ بازدید ۷ ماه پیش
i love hobi *-* ۰۰:۲۱
۱۱۱ بازدید ۷ ماه پیش
16 ثانیه با خنده های بانی کیوتی ۰۰:۱۷
۱۷۸ بازدید ۷ ماه پیش
نامجون لاورا زنده این؟! ۰۰:۱۱
۲۲۶ بازدید ۷ ماه پیش
فرق جاستین و بی تی اس ۰۰:۱۶
۲,۲۳۱ بازدید ۷ ماه پیش
ری اکشن جونگکوک به گریه های تهیونگ ۰۲:۰۴
۲,۹۴۲ بازدید ۷ ماه پیش
منزل شخصی بی تی اس ۰۱:۱۷
۱,۷۲۸ بازدید ۷ ماه پیش
وقتی جین ارمی ها رو ضایع میکنه -_- ۰۶:۴۳
۱۴,۸۶۸ بازدید ۷ ماه پیش
معروف ترین چاخان های بی تی اس ۰۰:۴۵
۱,۱۶۱ بازدید ۷ ماه پیش
! رنگ میکروفون اعضای بی تی اس ! ۰۰:۰۹
۹۸۶ بازدید ۷ ماه پیش
* اعترافات بی تی اس * ۰۷:۴۷
۳,۵۶۷ بازدید ۷ ماه پیش
! خنده های بی تی اس ! ۰۰:۱۳
۵۲۱ بازدید ۷ ماه پیش