کتیا دیزاین

کتیا دیزاین

آموزش اتوکد صنعتی ۱۷:۰۸
آموزش محیط Freestyle کتیا ۰۳:۰۸
آموزش کامل پاورپوینت ۰۴:۳۲
پکیج آموزش ورد ۰۷:۴۱
رندرگیری با کیشات ۰۳:۲۱
طراحی خودرو با کتیا ۰۳:۴۶
آموزش Geomagic Design X ۰۲:۲۵
آموزش geomagic control X ۰۳:۳۸
آموزش جئومجیک کنترل x ۰۲:۵۶
آموزش اتوفرم AUTOFORM ۰۳:۳۵