†-
†-

†-

یه تله است...! ۰۰:۵۰
۱ ماه پیش
【MV】空腹/まふまふ ۰۴:۳۳
Hurry to night ۰۲:۵۸
۲ ماه پیش
Ф Lose Face- ۰۳:۲۱
۲ ماه پیش
Tonight-☾* ۰۴:۴۶
۲ ماه پیش
‽ love is evil ۰۳:۱۶
۲ ماه پیش
-♥GhaZaL HBD-♥ ۰۰:۲۴
۲ ماه پیش
خب...بله! ۰۰:۱۴
۲ ماه پیش
هعی حق... ۰۰:۵۹
۳ ماه پیش
احیانا- ۰۰:۲۵
۳ ماه پیش
فکت؟ ۰۰:۱۰
۳ ماه پیش
واقعن تورو جدت- ۰۰:۰۸
مایل به کپ؟ ۰۰:۲۵
۴ ماه پیش
خنده داره نه؟ ۰۰:۲۶
رولم مهم نیست! ۰۰:۱۴
" مغزی که احساساتیه " ۰۰:۲۰
بعضی وقتا ... ۰۰:۳۳
۴ ماه پیش
جدی؟ (MBTI) ۰۰:۱۵
۴ ماه پیش
"اونقدرام اسون نیست" ۰۰:۳۱
"چطور درکم کردی؟" ۰۰:۱۵
GREEN MBTI- ۰۰:۵۰
۴ ماه پیش
قدرتو بدونم.... ۰۰:۱۸
♡gazalh ۰۰:۰۸
۵ ماه پیش
♡ati ۰۰:۱۰
۵ ماه پیش
... ۰۰:۱۵
۵ ماه پیش
happy face ") ۰۱:۳۵
۶ ماه پیش
✦Evolution✦ ۰۰:۵۲
۶ ماه پیش
『 Canary 』 ۰۱:۱۰
۶ ماه پیش
جریان اینه که : ۰۰:۲۶
مگه.... ۰۰:۱۴
۶ ماه پیش
خواستی گوش بده! ۰۰:۰۶
حق؟ حق✔ ۰۰:۱۳
۷ ماه پیش
گشادی نکنید ناموسن ۰۰:۱۵
پ خوبه! ۰۰:۱۲
۷ ماه پیش
تو هم؟ ۰۰:۰۹
۷ ماه پیش
چه خبر..؟ ۰۰:۰۶
۷ ماه پیش
... ۰۰:۱۴
۷ ماه پیش
... ۰۰:۱۵
۷ ماه پیش
پیشنهادی ندارید؟ ۰۰:۱۲
پیشنهاد میدم که... ۰۰:۱۲
...✅ ۰۰:۰۹
۷ ماه پیش
... ۰۰:۰۷
۷ ماه پیش