†-
†-

†-

یه تله است...! ۰۰:۵۰
۲ ماه پیش
【MV】空腹/まふまふ ۰۴:۳۳
Hurry to night ۰۲:۵۸
۳ ماه پیش
Ф Lose Face- ۰۳:۲۱
۳ ماه پیش
Tonight-☾* ۰۴:۴۶
۳ ماه پیش
‽ love is evil ۰۳:۱۶
۳ ماه پیش
-♥GhaZaL HBD-♥ ۰۰:۲۴
۳ ماه پیش
خب...بله! ۰۰:۱۴
۳ ماه پیش
هعی حق... ۰۰:۵۹
۴ ماه پیش
احیانا- ۰۰:۲۵
۴ ماه پیش
فکت؟ ۰۰:۱۰
۴ ماه پیش
واقعن تورو جدت- ۰۰:۰۸
مایل به کپ؟ ۰۰:۲۵
۵ ماه پیش
خنده داره نه؟ ۰۰:۲۶
رولم مهم نیست! ۰۰:۱۴
" مغزی که احساساتیه " ۰۰:۲۰
بعضی وقتا ... ۰۰:۳۳
۵ ماه پیش
جدی؟ (MBTI) ۰۰:۱۵
۵ ماه پیش
"اونقدرام اسون نیست" ۰۰:۳۱
"چطور درکم کردی؟" ۰۰:۱۵
GREEN MBTI- ۰۰:۵۰
۵ ماه پیش
قدرتو بدونم.... ۰۰:۱۸
♡gazalh ۰۰:۰۸
۶ ماه پیش
♡ati ۰۰:۱۰
۶ ماه پیش
... ۰۰:۱۵
۶ ماه پیش
happy face ") ۰۱:۳۵
۷ ماه پیش
✦Evolution✦ ۰۰:۵۲
۷ ماه پیش
『 Canary 』 ۰۱:۱۰
۷ ماه پیش
جریان اینه که : ۰۰:۲۶
مگه.... ۰۰:۱۴
۷ ماه پیش
خواستی گوش بده! ۰۰:۰۶
حق؟ حق✔ ۰۰:۱۳
۸ ماه پیش
گشادی نکنید ناموسن ۰۰:۱۵
پ خوبه! ۰۰:۱۲
۸ ماه پیش
تو هم؟ ۰۰:۰۹
۸ ماه پیش
چه خبر..؟ ۰۰:۰۶
۸ ماه پیش
... ۰۰:۱۴
۸ ماه پیش
... ۰۰:۱۵
۸ ماه پیش
پیشنهادی ندارید؟ ۰۰:۱۲
پیشنهاد میدم که... ۰۰:۱۲
...✅ ۰۰:۰۹
۸ ماه پیش
... ۰۰:۰۷
۸ ماه پیش