محاسبات ذهنی ریاضی ( خنده دار ) !!!!!! ۰۰:۱۵
۴,۴۲۷ بازدید ۴ سال پیش
ساختن هاورکرافت با سی دی و بادکنک ۰۱:۰۶
۱۰,۲۶۱ بازدید ۴ سال پیش
آزمایش جالب با آب و جیوه ۰۰:۳۹
۲,۹۳۹ بازدید ۴ سال پیش
ماده ای جالب به نام مار فرعون ۰۰:۱۵
۶,۲۶۹ بازدید ۴ سال پیش
بدون شرح !!! ۰۲:۲۳
۷۱۳ بازدید ۴ سال پیش
ساخت لوگو آپارات با ایلوستریتور ۰۳:۲۷
۶۴۶ بازدید ۵ سال پیش
کشف آب توسط کاوشگر نیو هوریزونز در پلوتو ۰۱:۰۴
بهترین اختراع سال ناسا ۰۰:۲۵
۱,۸۷۶ بازدید ۵ سال پیش
کلیپ ترسناک ۰۰:۱۷
۳۶,۰۸۹ بازدید ۵ سال پیش
فوتبال در فضا ۰۱:۱۲
۱,۳۷۰ بازدید ۶ سال پیش
رانندگی بر روی ماه ۰۰:۵۷
۱,۰۸۰ بازدید ۶ سال پیش
نزدیک ترین فاصله به خورشید ۰۰:۲۰
۳,۲۲۳ بازدید ۶ سال پیش
انداختن چکش و اچار بر روی سطح ماه ۰۰:۴۸
۱,۰۳۹ بازدید ۶ سال پیش
تلسکوپ فضایی هابل ۰۰:۲۷
۵۲۶ بازدید ۶ سال پیش
واکنش سدیم + آب + فنولفتالئین (الکل) ۰۲:۲۳
۴,۵۸۳ بازدید ۶ سال پیش
واکنش سدیم و کلر ۰۰:۱۹
۲,۰۰۹ بازدید ۶ سال پیش
برخورد صاعقه به برج میلاد ۰۱:۰۸
۵,۷۶۷ بازدید ۶ سال پیش
آزمایش سیخ در بادکنک ۰۰:۵۱
۲۱,۰۰۵ بازدید ۶ سال پیش
بمب اتم یک ۰۰:۳۹
۴,۱۸۸ بازدید ۶ سال پیش
طرز کار پلاکت ها ۰۰:۲۴
۹۰۳ بازدید ۶ سال پیش
آزمایش جالب و ساده با آب ۰۲:۳۱
۱۳۰,۵۷۳ بازدید ۶ سال پیش
برادران وهابی ۰۰:۵۱
۲,۴۵۴ بازدید ۶ سال پیش
خوردن آب در حالت بدون جاذبه ۰۰:۰۹
۳۵۳ بازدید ۶ سال پیش
خطای دید ۰۰:۲۱
۱,۰۷۹ بازدید ۶ سال پیش
این هم روحی از جنس عرب ۰۰:۰۸
۲,۵۳۱ بازدید ۶ سال پیش
تعجب بچه ۰۰:۳۲
۳,۰۶۸ بازدید ۶ سال پیش