محسن مسائلی -تولید دستگاههای بسته بندی

محسن مسائلی -تولید دستگاههای بسته بندی

دستگاه بسته بندی نان سنتی ۰۱:۰۲
۶۲ بازدید ۲ ماه پیش
دستگاه بسته بندی نان برش خورده ۰۱:۵۷
۴۸ بازدید ۲ ماه پیش
دستگاه بسته بندی مسقطی ۰۱:۳۶
۶۳ بازدید ۲ ماه پیش
دستگاه بسته بندی مرغ ۰۱:۲۵
۴۶ بازدید ۲ ماه پیش
دستگاه بسته بندی کیک خانگی ۰۱:۳۹
۴۹ بازدید ۲ ماه پیش
دستگاه بسته بندی کانفت ۰۱:۰۷
۵۵ بازدید ۲ ماه پیش
دستگاه بسته بندی نان خشک ۰۰:۵۱
۵۲ بازدید ۲ ماه پیش
دستگاه بسته بندی لواشک پذیرایی ۰۱:۵۸
۶۹ بازدید ۲ ماه پیش
دستگاه بسته بندی لازانیا ۰۰:۱۳
۵۳ بازدید ۲ ماه پیش
دستگاه بسته بندی کیک صبحانه ۰۰:۳۲
۵۲ بازدید ۲ ماه پیش
دستگاه بسته بندی کیسه زباله ۰۱:۴۶
۷۰ بازدید ۲ ماه پیش
دستگاه بسته بندی لواشک شکلاتی ۰۲:۰۲
۳۸ بازدید ۳ ماه پیش
دستگاه بسته بندی کلید و پریز ۰۱:۰۵
۴۷ بازدید ۳ ماه پیش
دستگاه بسته بندی کلمپه ۰۱:۳۸
۵۳ بازدید ۳ ماه پیش
دستگاه بسته بندی کاپ کیک ۰۱:۱۳
۳۶ بازدید ۳ ماه پیش
دستگاه بسته بندی ظروف یکبار مصرف ۰۱:۵۴
دستگاه بسته بندی شیرینی ۰۱:۱۷
۴۱ بازدید ۳ ماه پیش
دستگاه بسته بندی شکلات ۰۱:۳۰
۳۹ بازدید ۳ ماه پیش
دستگاه بسته بندی لبگیر قلیان ۰۰:۵۵
۵۸ بازدید ۳ ماه پیش
دستگاه بسته بندی کباب لقمه ۰۱:۱۶
۴۷ بازدید ۳ ماه پیش
دستگاه بسته بندی کانفت ۰۰:۵۶
۵۵ بازدید ۳ ماه پیش
دستگاه بسته بندی قند حبه ای ۰۰:۵۴
۴۳ بازدید ۳ ماه پیش
دستگاه بسته بندی ظروف یکبار مصرف ۰۲:۰۸
دستگاه بسته بندی صابون هتلی ۰۲:۱۴
۵۸ بازدید ۳ ماه پیش
دستگاه بسته بندی شکلات با فیدر خطی ۰۰:۵۵
دستگاه بسته بندی لواشک ورقه ای ۰۱:۲۸
۵۲ بازدید ۳ ماه پیش
دستگاه بسته بندی کروسان ۰۱:۰۴
۶۳ بازدید ۳ ماه پیش
دستگاه بسته بندی شیرینی ۰۱:۴۰
۵۹ بازدید ۳ ماه پیش
دستگاه بسته بندی شکلات سرعت بالا ۰۱:۰۲
دستگاه بسته بندی سوهان گزی ۰۰:۵۶
۵۸ بازدید ۳ ماه پیش
دستگاه بسته بندی نان باگت ۰۰:۵۵
۴۲ بازدید ۴ ماه پیش
دستگاه بسته بندی سوهان عسلی ۰۱:۲۶
۷۲ بازدید ۴ ماه پیش
دستگاه بسته بندی ست سرم ۰۰:۳۶
۵۸ بازدید ۴ ماه پیش
دستگاه بسته بندی تیغ اصلاح ۰۱:۲۱
۶۳ بازدید ۴ ماه پیش
دستگاه بسته بندی پک قاشق و چنگال ۰۱:۱۱
دستگاه بسته بندی ماسک بهداشتی ۰۱:۰۴
۴۸ بازدید ۴ ماه پیش
دستگاه بسته بندی گز لقمه ای ۰۱:۱۹
۴۲ بازدید ۴ ماه پیش
دستگاه بسته بندی ژیلت ۰۱:۱۰
۵۱ بازدید ۴ ماه پیش
دستگاه بسته بندی ریل کشو کابینت ۰۱:۴۲
دستگاه بسته بندی اتوماتیک نان لواش ۰۱:۲۲
دستگاه بسته بندی نان لواش ۰۱:۵۵
۴۶ بازدید ۴ ماه پیش
دستگاه بسته بندی نان گاتا ۰۱:۱۵
۶۸ بازدید ۴ ماه پیش
دستگاه بسته بندی ماسک سه لایه ۰۰:۳۴
۹۱ بازدید ۴ ماه پیش
دستگاه بسته بندی کیک خانگی ۰۱:۱۸
۴۷ بازدید ۴ ماه پیش
دستگاه بسته بندی کلوچه ۰۲:۲۱
۷۴ بازدید ۴ ماه پیش
دستگاه بسته بندی های بای ۰۰:۳۴
۵۷ بازدید ۵ ماه پیش
دستگاه بسته بندی نبات نی دار ۰۱:۱۹
۷۷ بازدید ۵ ماه پیش
دستگاه بسته بندی نان لواش ۰۲:۲۲
۷۷ بازدید ۵ ماه پیش
دستگاه بسته بندی ماسک فیلتر دار ۰۱:۲۳
دستگاه بسته بندی کروسان ۰۱:۱۷
۶۶ بازدید ۵ ماه پیش
دستگاه بسته بندی ماسک n95 ۰۰:۵۳
۶۳ بازدید ۵ ماه پیش
دستگاه بسته بندی ساندویچ سرد ۰۰:۳۸
۶۹ بازدید ۵ ماه پیش
دستگاه بسته بندی ریل کشو کابینت ۰۱:۳۷
دستگاه بسته بندی دونات ۰۱:۳۸
۷۰ بازدید ۵ ماه پیش
دستگاه بسته بندی دستگیره کابینت ۰۱:۲۴
دستگاه بسته بندی همبرگر ۰۲:۲۵
۶۶ بازدید ۵ ماه پیش
دستگاه بسته بندی نان لواش رستورانی ۰۱:۲۴
دستگاه بسته بندی نان سنتی ۰۱:۲۶
۵۶ بازدید ۵ ماه پیش
دستگاه بسته بندی ماسک ۰۰:۳۴
۴۷ بازدید ۵ ماه پیش
دستگاه بسته بندی ماسک یکبار مصرف ۰۰:۳۷