محسن مسائلی -تولید دستگاههای بسته بندی

محسن مسائلی -تولید دستگاههای بسته بندی

دستگاه بسته بندی نان سنتی ۰۱:۰۲
۷۱ بازدید ۵ ماه پیش
دستگاه بسته بندی نان برش خورده ۰۱:۵۷
۵۰ بازدید ۵ ماه پیش
دستگاه بسته بندی مسقطی ۰۱:۳۶
۷۵ بازدید ۵ ماه پیش
دستگاه بسته بندی مرغ ۰۱:۲۵
۴۹ بازدید ۵ ماه پیش
دستگاه بسته بندی کیک خانگی ۰۱:۳۹
۵۷ بازدید ۵ ماه پیش
دستگاه بسته بندی کانفت ۰۱:۰۷
۶۵ بازدید ۵ ماه پیش
دستگاه بسته بندی نان خشک ۰۰:۵۱
۵۲ بازدید ۵ ماه پیش
دستگاه بسته بندی لواشک پذیرایی ۰۱:۵۸
۸۸ بازدید ۵ ماه پیش
دستگاه بسته بندی لازانیا ۰۰:۱۳
۵۳ بازدید ۵ ماه پیش
دستگاه بسته بندی کیک صبحانه ۰۰:۳۲
۵۶ بازدید ۵ ماه پیش
دستگاه بسته بندی کیسه زباله ۰۱:۴۶
۷۵ بازدید ۵ ماه پیش
دستگاه بسته بندی لواشک شکلاتی ۰۲:۰۲
۴۳ بازدید ۶ ماه پیش
دستگاه بسته بندی کلید و پریز ۰۱:۰۵
۵۰ بازدید ۶ ماه پیش
دستگاه بسته بندی کلمپه ۰۱:۳۸
۵۶ بازدید ۶ ماه پیش
دستگاه بسته بندی کاپ کیک ۰۱:۱۳
۳۸ بازدید ۶ ماه پیش
دستگاه بسته بندی ظروف یکبار مصرف ۰۱:۵۴
دستگاه بسته بندی شیرینی ۰۱:۱۷
۴۱ بازدید ۶ ماه پیش
دستگاه بسته بندی شکلات ۰۱:۳۰
۳۹ بازدید ۶ ماه پیش
دستگاه بسته بندی لبگیر قلیان ۰۰:۵۵
۶۷ بازدید ۶ ماه پیش
دستگاه بسته بندی کباب لقمه ۰۱:۱۶
۴۸ بازدید ۶ ماه پیش
دستگاه بسته بندی کانفت ۰۰:۵۶
۵۶ بازدید ۶ ماه پیش
دستگاه بسته بندی قند حبه ای ۰۰:۵۴
۵۰ بازدید ۶ ماه پیش
دستگاه بسته بندی ظروف یکبار مصرف ۰۲:۰۸
دستگاه بسته بندی صابون هتلی ۰۲:۱۴
۶۰ بازدید ۶ ماه پیش
دستگاه بسته بندی شکلات با فیدر خطی ۰۰:۵۵
دستگاه بسته بندی لواشک ورقه ای ۰۱:۲۸
۵۵ بازدید ۶ ماه پیش
دستگاه بسته بندی کروسان ۰۱:۰۴
۶۶ بازدید ۶ ماه پیش
دستگاه بسته بندی شیرینی ۰۱:۴۰
۵۹ بازدید ۶ ماه پیش
دستگاه بسته بندی شکلات سرعت بالا ۰۱:۰۲
دستگاه بسته بندی سوهان گزی ۰۰:۵۶
۶۳ بازدید ۶ ماه پیش
دستگاه بسته بندی نان باگت ۰۰:۵۵
۴۳ بازدید ۷ ماه پیش
دستگاه بسته بندی سوهان عسلی ۰۱:۲۶
۸۰ بازدید ۷ ماه پیش
دستگاه بسته بندی ست سرم ۰۰:۳۶
۶۱ بازدید ۷ ماه پیش
دستگاه بسته بندی تیغ اصلاح ۰۱:۲۱
۶۶ بازدید ۷ ماه پیش
دستگاه بسته بندی پک قاشق و چنگال ۰۱:۱۱
دستگاه بسته بندی ماسک بهداشتی ۰۱:۰۴
۵۵ بازدید ۷ ماه پیش
دستگاه بسته بندی گز لقمه ای ۰۱:۱۹
۵۱ بازدید ۷ ماه پیش
دستگاه بسته بندی ژیلت ۰۱:۱۰
۵۱ بازدید ۷ ماه پیش
دستگاه بسته بندی ریل کشو کابینت ۰۱:۴۲
دستگاه بسته بندی اتوماتیک نان لواش ۰۱:۲۲
دستگاه بسته بندی نان لواش ۰۱:۵۵
۴۷ بازدید ۷ ماه پیش
دستگاه بسته بندی نان گاتا ۰۱:۱۵
۶۸ بازدید ۷ ماه پیش
دستگاه بسته بندی ماسک سه لایه ۰۰:۳۴
۹۳ بازدید ۷ ماه پیش
دستگاه بسته بندی کیک خانگی ۰۱:۱۸
۵۱ بازدید ۷ ماه پیش
دستگاه بسته بندی کلوچه ۰۲:۲۱
۷۵ بازدید ۷ ماه پیش
دستگاه بسته بندی های بای ۰۰:۳۴
۶۰ بازدید ۸ ماه پیش
دستگاه بسته بندی نبات نی دار ۰۱:۱۹
۸۴ بازدید ۸ ماه پیش
دستگاه بسته بندی نان لواش ۰۲:۲۲
۸۰ بازدید ۸ ماه پیش
دستگاه بسته بندی ماسک فیلتر دار ۰۱:۲۳
دستگاه بسته بندی کروسان ۰۱:۱۷
۷۰ بازدید ۸ ماه پیش
دستگاه بسته بندی ماسک n95 ۰۰:۵۳
۷۰ بازدید ۸ ماه پیش
دستگاه بسته بندی ساندویچ سرد ۰۰:۳۸
۷۶ بازدید ۸ ماه پیش
دستگاه بسته بندی ریل کشو کابینت ۰۱:۳۷
دستگاه بسته بندی دونات ۰۱:۳۸
۷۶ بازدید ۸ ماه پیش
دستگاه بسته بندی دستگیره کابینت ۰۱:۲۴
دستگاه بسته بندی همبرگر ۰۲:۲۵
۷۱ بازدید ۸ ماه پیش
دستگاه بسته بندی نان لواش رستورانی ۰۱:۲۴
دستگاه بسته بندی نان سنتی ۰۱:۲۶
۵۶ بازدید ۸ ماه پیش
دستگاه بسته بندی ماسک ۰۰:۳۴
۵۵ بازدید ۸ ماه پیش
دستگاه بسته بندی ماسک یکبار مصرف ۰۰:۳۷