گلچین موزیک تبریزلی
گلچین موزیک تبریزلی

گلچین موزیک تبریزلی

ترکی آذری...قارمان ۰۳:۴۳
ترکی آذری قارمان ۰۸:۴۵
ارگ آهنگ ام کلثوم ۰۷:۱۱
ترکی آذری...میکس طنز ۰۳:۰۵
ترکی آذری جدید مجلسی ۰۲:۵۹
ترکی آذری مجلسی ۰۳:۳۳
ترکی..بزّاز اوغلان ۰۵:۰۹
قدیمی ترانه...مو طلا ۰۴:۱۰
چشمت ساقی بهار مستی من ۰۵:۴۰
نی نوا...... ۰۳:۵۷
پارسال
ترکی....قارا تئلّی ۰۳:۴۰
ترکی مجلسی قدیمی ۰۴:۳۰
ترکی....حولیا ۰۴:۱۵
ترکی آذری جدید ۰۳:۱۵
سلطان عشق..... ۰۴:۳۸