ایران 313
ایران 313

ایران 313

درمان پیش فعالی کودک ۰۳:۳۱
درمان کبد چرب ۰۱:۳۱
درمان زخم معده ۰۰:۴۷
درمان خارپاشنه ۰۰:۴۰
درمان کم خونی ۰۱:۰۶
درمان انواع بواسیر ۰۲:۲۷
خواص سیب-طب اسلامی ۰۲:۲۳
درمان خروسک ۰۱:۲۰
۴ سال پیش
درمان گرفتی صدا ۰۰:۵۲
درمان سوزاک-طب سنتی ۰۰:۲۰