Skip to main content
..::Кคłt:...:Izմოἶ Kყօƙმ:...:ИÂƚŞЦИØ:..::TENSHI:::...

..::Кคłt:...:Izմოἶ Kყօƙმ:...:ИÂƚŞЦИØ:..::TENSHI:::...

بهتره خودتو خلاص کنی وگرنه پیش از اینکه فرصتی برای دفاع از خودت پیدا کنی ترتیبت داده شده... ::.Fuka.:::Tenshi:

چالش ادگار
00:02
چالش ادگار
۹ ماه پیش