یوسف علیزاده
یوسف علیزاده

یوسف علیزاده

ساخت جرثقیل (قسمت 5) ۰۵:۱۹
۲۹,۳۵۲ بازدید ۵ سال پیش
جرثقیل اسباب بازی (قسمت 4) ۰۷:۴۸
۲۱,۸۵۲ بازدید ۵ سال پیش
ساخت جرثقیل ۰۲:۰۷
۲۴,۶۵۲ بازدید ۵ سال پیش
جرثقیل ۰۳:۱۴
۱۱,۹۲۳ بازدید ۵ سال پیش
ساخت جرثقیل اسباب بازی ۰۸:۲۲
۹۴,۲۳۶ بازدید ۵ سال پیش
ترسیم طرحهای زیبا با استفاده از BricsCAD ۰۲:۵۸
۶۳,۳۶۱ بازدید ۵ سال پیش
Scratch (فرمان های شرطی) ۰۵:۰۵
۴,۳۰۹ بازدید ۵ سال پیش
آشنایی با محیط Scratch (فرمان حلقوی) ۰۴:۴۹
۳,۵۲۱ بازدید ۵ سال پیش
آشنایی با محیط Scratch ۰۵:۲۰
۴,۰۸۴ بازدید ۵ سال پیش
ساخت حلزون اسباب بازی ۰۹:۲۶
۳۱,۳۴۳ بازدید ۵ سال پیش
بستن زنجیر چرخ خودرو ۰۳:۱۳
۳,۴۲۶ بازدید ۵ سال پیش