Skip to main content
Hinata

Hinata

زمستانی سرد کلاغ غذا نداشت تا جوجه ها شو سیر کنه… گوشت بدن خودشو میکند و میداد به جوجه هاش میخوردند… زمستان تمام شد و کلاغ مرد… اما بچه هاش نجات پیدا کردند وگفتند: اخ خوب شد مرد راحت شدیم از این غذای تکراری آری این است واقعیت تلخ روزگار ما…

amv song:zombie
03:09
amv song:zombie
۳ سال پیش

amv
03:01
amv
۳ سال پیش

............
00:15
............
۳ سال پیش
dubsmash
01:20
dubsmash
۳ سال پیش

dubsmash
00:10
dubsmash
۳ سال پیش

AMV_kuroko no basket
02:12
AMV_kuroko no basket
۳ سال پیش
AMV
03:30
AMV
۳ سال پیش

amv gintama-lion
03:54
amv gintama-lion
۳ سال پیش

amv-skillet
03:23
amv-skillet
۳ سال پیش

AMV-NORAGAMI
03:49
AMV-NORAGAMI
۳ سال پیش
موزیک usher
03:39
موزیک usher
۳ سال پیش

AMV-korokono basket
03:05
AMV-korokono basket
۳ سال پیش

.......
01:01
.......
۳ سال پیش

mix korea
02:56
mix korea
۳ سال پیش

.......
00:19
.......
۳ سال پیش

............
00:33
............
۳ سال پیش

amv_bleach
03:45
amv_bleach
۴ سال پیش