یادگیری خوشمزه و فراتر از آن

یادگیری خوشمزه و فراتر از آن

ساختار اتم ۰۷:۴۹
۷۰ بازدید ۶ روز پیش
اقتصاد کوبا ۱۵:۲۴
۴۰ بازدید ۱۵ روز پیش
نرمش‌هایی از تای‌چی :: کمتر از 5 دقیقه ۰۴:۵۲
ساخت پایه میکروفن رو میزی با چوب ۰۶:۳۶
برقگیر چیه؟ ۰۰:۵۴
۱۰۸ بازدید ۱ ماه پیش
محافظت در برابر آذرخش به کمک برقگیر ۰۱:۵۶
صاعقه و آتشفشان ۰۰:۵۵
۱۰۱ بازدید ۱ ماه پیش
طراحی، تست و ساختن یک مدل کسب و کار ۴۲:۲۹
مدل کسب و کار ماشین نسپرسو ۰۴:۳۹
۴۱ بازدید ۱ ماه پیش
بوم مدل کسب و کار از زبان مبدع آن ۰۷:۲۱
کارگاه کارآفرینی - 990916 ۴۵:۴۸
۶۳ بازدید ۱ ماه پیش
نمونه‌ای از معرفی ایده کسب و کار ۰۲:۵۲
کامپیوتر و بدآموزی :) ۰۲:۴۰
۷۳ بازدید ۱ ماه پیش
القای الکتریکی ۰۲:۱۲
۳۶۴ بازدید ۱ ماه پیش
ماشین‌ها هم می‌بینند ۰۶:۲۴
۳۵ بازدید ۱ ماه پیش
شبکه‌های بی‌اعصاب :) ۰۵:۰۴
۵۳ بازدید ۱ ماه پیش
ماشین‌ها هم یاد می‌گیرند ۰۲:۵۳
۴۸ بازدید ۱ ماه پیش
مقدمه‌ای بر هوش مصنوعی ۰۱:۳۰
۵۶ بازدید ۱ ماه پیش
COVID-19 recovery challenge ۰۱:۲۷
۲۸ بازدید ۱ ماه پیش
در خانه برق‌نما بسازیم ۰۵:۰۶
۴۸۷ بازدید ۱ ماه پیش
ملودی شب بخیر ۰۴:۴۳
۵۳ بازدید ۱ ماه پیش
مدیتیشن ۰۶:۰۰
۵۹ بازدید ۱ ماه پیش
ملودی صبح بخیر ۰۴:۱۶
۴۵ بازدید ۱ ماه پیش
معرفی paper از شرکت dropbox ۱۳:۵۹
۴۹ بازدید ۲ ماه پیش
زیر باران باید دوید یا راه رفت؟ ۰۴:۰۵
۹۵ بازدید ۲ ماه پیش
آرامش در کهکشان ۰۴:۰۲
۸۲ بازدید ۲ ماه پیش
الکتریسیته ساکن :: سری تریبو الکتریک ۱۱:۰۰
اعترافات یک تنبل ۱۲:۵۰
۸۰ بازدید ۲ ماه پیش
طبیعت، موسیقی، آرامیش ۰۴:۳۲
۶۰ بازدید ۲ ماه پیش
بار دارش کن و ببر ۰۲:۴۶
۱۳۶ بازدید ۲ ماه پیش
اگه الکتریسیته نبود چی میشد؟ ۰۳:۴۶
۱۲۱ بازدید ۲ ماه پیش
داستان الکتریسیته ساکن ۰۳:۳۹
۱۳,۴۷۱ بازدید ۲ ماه پیش
5 آزمایش جدید هیجان انگیز با الکتریسیته ساکن ۰۳:۲۱
دایره سر به هوا ۰۲:۳۲
۱۱,۲۸۷ بازدید ۲ ماه پیش
باز هم  الکتریسیته ساکن ۰۰:۵۰
۲۴۷ بازدید ۲ ماه پیش
Bringing Down the Bolt ۰۳:۴۴
۱۸۰ بازدید ۲ ماه پیش
بازی با الکتریسیته ساکن ۰۶:۲۳
۱۷۴ بازدید ۲ ماه پیش
سرگرمی با الکتریسیته ساکن ۰۰:۱۹
۷۳ بازدید ۲ ماه پیش
داستان گربه شرودینگر ۰۱:۴۸
۶۵ بازدید ۲ ماه پیش
Minimum Viable Product vs. Proof of Concept vs. Prototype ۰۵:۳۳
What is MVP Minimum Viable Product? ۰۶:۳۸
۷۸ بازدید ۲ ماه پیش
Aaron Patzer - The $170 Million Idea: From Idea to Exit in 3 Years ۱:۰۱:۰۵
What is Dropbox? Explained! Original Dropbox Video ۰۲:۱۷
۴۸ بازدید ۲ ماه پیش
Brian Chesky - Founder of Airbnb @ Startup School 2010 ۱۱:۵۲
۵۴ بازدید ۲ ماه پیش
Dan Siegel - Connecting to Calm ۰۵:۱۸
۴۸ بازدید ۳ ماه پیش
Why incompetent people think they're amazing - David Dunning ۰۵:۰۷
asus eee pc 1005ha disassembly ۱۰:۵۱
۱۲۲ بازدید ۳ ماه پیش
آزمایش های هیجان انگیز با اصل برنولی ۰۲:۳۴
گران روی ۰۲:۱۹
۶۰ بازدید ۳ ماه پیش
جریانهای تلاطمی ۰۱:۲۴
۸۲ بازدید ۳ ماه پیش
اصل برنولی و کاربردهای آن ۰۴:۳۷
۲۳۵ بازدید ۳ ماه پیش
Rode NT USB Voice tweaking in Adobe Audition ۰۶:۴۵
۱۱۴ بازدید ۳ ماه پیش
با کمی جسارت، شانستون رو بیشتر کنین ۱۱:۴۳
هشت راز موفقیت ۰۳:۳۰
۵۰۸ بازدید ۴ ماه پیش