یادگیری خوشمزه و فراتر از آن

یادگیری خوشمزه و فراتر از آن

Kohlberg’s 6 Stages of Moral Development ۰۶:۴۶
RNA Splicing ۰۱:۳۸
۱۶ روز پیش
DNA Translation Made Easy ۱۰:۳۹
۱۶ روز پیش
گریه مدیر عامل نوکیا ۰۰:۲۴
How a diesel Engine Works 3D Animation ۰۱:۰۳
How engine works animation simulation ۰۱:۴۰
کسوف (خورشید گرفتگی) ۰۲:۳۶
مقدمه‌ای به نور ۰۴:۰۴
موشک با قرص جوشان !! ۰۳:۵۳
انبساط و انقباض هوا ۰۷:۳۴
منحنی فراموشی ۰۱:۲۲
تخم مرغ در سرکه ۰۲:۴۰
فوران آتشفشان ۰۱:۵۲
Physical and Chemical Changes ۱۲:۳۱
Chemical changes vs. Physical changes ۰۳:۴۴
Ferrofluid in a Bottle ۰۱:۲۰
۵ ماه پیش
طبیعت به روایت اعداد ۰۳:۴۴
قدردانی ۰۶:۲۱
۵ ماه پیش
اصول کارکرد ترموستات ۰۰:۴۷
ساختار اتم ۰۷:۴۹
۶ ماه پیش
اقتصاد کوبا ۱۵:۲۴
۶ ماه پیش
برقگیر چیه؟ ۰۰:۵۴
۷ ماه پیش
صاعقه و آتشفشان ۰۰:۵۵