یادگیری خوشمزه و فراتر از آن

یادگیری خوشمزه و فراتر از آن

BOOMSNAPCLAP ۰۱:۲۳
۵ ماه پیش
BODY PERCUSSION ۰۱:۵۶
۵ ماه پیش
Energizers!   Dum Dum Dah Dah ۰۰:۵۹
To Scale: The Solar System ۰۷:۰۷
زمین از دید ISS ۰۳:۵۳
تماشای زمین از فضا ۰۱:۳۲
RNA Splicing ۰۱:۳۸
۱۰ ماه پیش
DNA Translation Made Easy ۱۰:۳۹
۱۰ ماه پیش
گریه مدیر عامل نوکیا ۰۰:۲۴
مقدمه‌ای به نور ۰۴:۰۴
منحنی فراموشی ۰۱:۲۲
تخم مرغ در سرکه ۰۲:۴۰
فوران آتشفشان ۰۱:۵۲
Physical and Chemical Changes ۱۲:۳۱
Ferrofluid in a Bottle ۰۱:۲۰