کوروش قدکچی
کوروش قدکچی

کوروش قدکچی

تنبور و گیتارالکتریک ۰۹:۵۱
بداهه‌نوازی تنبور ۰۴:۳۲
تنبور (مطرب مهتاب رو) ۰۸:۰۶
piano ۰۵:۰۵
۵ سال پیش