آریا سم

آریا سم

از بین بردن هزارپا با سموم تضمینی ۰۱:۴۶
سم قوی برای نابودی سیلورفیش یا بید کاغذ ۰۱:۰۴
از بین بردن قطعی ساس های خانه با سم خارجی ۰۱:۳۴
شامپو دیفنوترین | از بین برنده شپش سر ۰۱:۴۸
از بین بردن انواع ملخ با سم ملخ تضمینی ۰۲:۵۰
تغذیه ملخ بیابانی - سم قوی برای کشتن ملخ ۰۲:۵۰
زیستگاه هزارپا - سم هزارپا تضمینی ۰۳:۰۷
سم قوی هزارپا - ویژگی های هزارپا ۰۳:۰۷
۱۰۸ بازدید ۴ ماه پیش