نیما تاجیک
نیما تاجیک

نیما تاجیک

اموزش ساخت جارو برقی ساده ۰۴:۵۴
۱۰,۱۳۱ بازدید ۳ سال پیش
ساخت جارو برقی ساده ۰۵:۱۱
۷,۹۷۳ بازدید ۳ سال پیش
ساخت بلندگو ۰۳:۴۳
۱۲,۸۵۹ بازدید ۴ سال پیش
ساخت یک آرمیچر ساده ۰۱:۴۲
۷,۸۴۹ بازدید ۴ سال پیش