خورشید(لبخند بزن^-^)(خداحافظ تا همیشه^_^)(پشتتون رو به خدا گرم کنید تا هرگز پشتتون خالی نشه)
خورشید(لبخند بزن^-^)(خداحافظ تا همیشه^_^)(پشتتون رو به خدا گرم کنید تا هرگز پشتتون خالی نشه)

خورشید(لبخند بزن^-^)(خداحافظ تا همیشه^_^)(پشتتون رو به خدا گرم کنید تا هرگز پشتتون خالی نشه)

خورشید اینجاهم سرمی زنه! ۰۰:۰۲
۴,۶۴۷ بازدید ۳ سال پیش
نتیجه همل جراحی زیبایی(شب خوش) ۰۰:۵۷
۴,۵۳۳ بازدید ۳ سال پیش
عجب نامردایی ۰۰:۰۸
۳,۶۳۴ بازدید ۳ سال پیش
عجب گلیه فقط خیلی بد بوئه(توضیحات جک) ۰۰:۲۳
کی جرأت داره از اینا سوار بشه ۰۱:۰۰
۱,۴۴۷ بازدید ۳ سال پیش
صرفا جهت دق دادن من!چه موهای داره ورپریده ۰۰:۱۵
او خطای چشمم چه قشنگگگگگگگگ(توضیحات) ۰۰:۱۵
در توضیحات بخندید ۰۰:۰۷
۱۰۹ بازدید ۳ سال پیش
ادامه انشاءخنده دار ۰۰:۱۵
۲۹۰ بازدید ۳ سال پیش
تو کنارمیییییییی ۱۲:۵۶
۴۱۰ بازدید ۳ سال پیش
یهوووووووووووو شاد باشین ۰۳:۱۱
۷۱۳ بازدید ۳ سال پیش
منوتوی  دیونه یه عالم روزای عاشقونه ۰۳:۵۴
یا مهدی ادرکنی ۰۲:۰۹
۱۰۷ بازدید ۳ سال پیش
چرا همه دارن می رن؟؟؟؟؟؟ ۰۰:۰۱
۱۰۹ بازدید ۳ سال پیش
مرا دراین کانال دنبال کنید! ۰۰:۱۷
۴۲ بازدید ۳ سال پیش
میکس دوست داشتنی وارثان ۰۴:۰۵
۹۷۳ بازدید ۳ سال پیش
بچه ها همتونو دوست دارم خداحافظ!!!!!!!!!!!! ۰۰:۱۰
خداحافظی!!!!!!!!!! ۰۴:۳۰
۱۷۱ بازدید ۳ سال پیش
این هفتتون گل باران!!!!!! ۰۰:۰۲
۸۷ بازدید ۳ سال پیش
خیلی بد سوخت ۰۰:۰۷
۲۳۹ بازدید ۳ سال پیش
لاک ناخن، کاربردهای دیگه ای هم داره ۰۱:۰۰
-بازم مخصوص شب یلدا ۰۰:۳۹
۲۰۲ بازدید ۳ سال پیش
در چهره اش غلط کردم خاصی دیده میشد ۰۰:۰۸
بهترین راه حل جلب توجه همسرتون! ۰۰:۰۷
۲۹۵ بازدید ۳ سال پیش
مرسی داداش من همینجا پیاده میشم ۰۰:۱۰
۱۰۴ بازدید ۳ سال پیش
بعد بگین آمار تصادف تو ایران زیاده ۰۰:۴۰
گربه حیرون موند از کجا خورد ۰۰:۰۵
۹۸ بازدید ۳ سال پیش
الکی مثلا من کانگروام ۰۰:۱۴
۵۷ بازدید ۳ سال پیش
کاری که معلم وقتی درس جواب نمی دی می کنه ۰۰:۰۵
!!!!!!جیگر دوست داره دیگه ۰۰:۳۷
۹۴ بازدید ۳ سال پیش
دیگه عشوه خرکی همه جا جواب نمیده ۰۰:۰۷
۴۸۶ بازدید ۳ سال پیش
ادای مادرشو در میاره ۰۰:۵۰
۲۶۷ بازدید ۳ سال پیش
حرف حساببببببب ۰۰:۰۴
۳۱ بازدید ۳ سال پیش
یه طوطی فوق العاده که به عمرم ندیدم!!!!! ۰۱:۰۶
حلقه فقط این بقیه ش چرته ۰۰:۰۵
۲۳۲ بازدید ۳ سال پیش
مکانیزم عملکرد کلت ۰۰:۱۰
۶۴۰ بازدید ۳ سال پیش
کرم ریزی مختص آدما نیس ۰۰:۱۱
۴۳ بازدید ۳ سال پیش
بخندم خوشگل بیفتم ۰۰:۰۴
۳۳ بازدید ۳ سال پیش
مین خنثی کردن یعنی این بقیش سوسول بازیه ۰۰:۱۵
من بعد از امتحان ۰۰:۰۲
۷۴ بازدید ۳ سال پیش
من وقتی افسانه دریای ابی مین هورو می بینم ۰۰:۰۰
کل کل دخترا در رانندگی ۰۰:۳۹
۳۲۰ بازدید ۳ سال پیش
ای کادر بخوره به اون شکمتتتتتتت ۰۰:۱۵
۱۷۰ بازدید ۳ سال پیش
بعد از افتادن حرکتش عالی بود ۰۰:۱۰
۲۳۶ بازدید ۳ سال پیش