گروه صنایع غذایی زرین

کانال تایید شده گروه صنایع غذایی زرین

روغن زیتون زرین تالیا ۰۰:۳۰
۹۰ بازدید ۳ سال پیش
معرفی انواع چای زرین ۰۱:۲۴
۸۹ بازدید ۳ سال پیش
#روغن هسته انگور زرین تالیا ۰۱:۱۳
۱۴۶ بازدید ۳ سال پیش
#چای زرین ۰۱:۵۰
۱۴۳ بازدید ۳ سال پیش
جشنواره زرین در شیراز ۰۲:۴۸
۹۴ بازدید ۳ سال پیش
روغن هسته انگور زرین ۰۰:۲۱
۱۲۲ بازدید ۳ سال پیش
روغن هسته انگور زرین تالیا ۰۰:۲۱
۳۰۷ بازدید ۳ سال پیش
چای صبحانه # چای زرین ۰۰:۲۱
۷۳ بازدید ۳ سال پیش
چای زرین در سیما ۰۳:۵۵
۸۶ بازدید ۴ سال پیش
روغن سبوس برنج زرین تالیا ۰۰:۲۳
۲۸۸ بازدید ۴ سال پیش
تنوع چای زرین ۰۰:۱۶
۴۱ بازدید ۴ سال پیش
چای زرین از گذشته تا امروز ۰۰:۲۴
۶۷ بازدید ۴ سال پیش
روغن سبوس برنج زرین تالیا ۰۰:۱۸
۲۶۴ بازدید ۴ سال پیش
چای زرین ۰۲:۵۹
۱۱۵ بازدید ۴ سال پیش
روغن زیتون زرین تالیا ۰۰:۵۹
۱۸۹ بازدید ۴ سال پیش
روغن هسته انگور زرین تالیا ۰۱:۳۸
۲۹۲ بازدید ۴ سال پیش
سرکه بالزامیک زرین تالیا ۰۱:۲۰
۳۹۸ بازدید ۴ سال پیش