Skip to main content
قلـــمرو و دنیای کوچک قلبم H ❤M ❤Sh❤ کم کم باید رفع زحمت کنیم

قلـــمرو و دنیای کوچک قلبم H ❤M ❤Sh❤ کم کم باید رفع زحمت کنیم

هیچ گاه دل آنان که بیصدا گریه می کنند را نشکنید اینها کسی را برای پاک کردن اشک هایشان ندارند.....بعداز تو باید آنقدر بی کس بمانم، تنها خدا از درد من آگاه باشد، وقتی زلیخایی نباشد چاره ای نیست، بگذار یوسف تا ابد در چاه باشد .....

.......
01:00
.......
پارسال

اکادمی
01:00
اکادمی
پارسال

......
00:15
......
پارسال

..
01:00
..
پارسال

........
01:02
........
پارسال

:::::::::::::
00:28
:::::::::::::
پارسال

%%%%%%%؟
03:30
%%%%%%%؟
پارسال

.....
00:02
.....
پارسال

متن
00:01
متن
۲ سال پیش

......؟
01:00
......؟
۲ سال پیش

متن
00:01
متن
۲ سال پیش

آهنگ غمگین
00:57
آهنگ غمگین
۲ سال پیش

میکس کره ای
01:06
میکس کره ای
۲ سال پیش

شب بخیر گلی
00:02
شب بخیر گلی
۲ سال پیش

شب بخیر گلی
00:01
شب بخیر گلی
۲ سال پیش
........
00:30
........
۲ سال پیش

شب بخیر گلی
00:00
شب بخیر گلی
۲ سال پیش

شب بخیر گلم
00:02
شب بخیر گلم
۲ سال پیش

......
00:32
......
۲ سال پیش

شب بخیر گلی
00:04
شب بخیر گلی
۲ سال پیش

متن شبانه
00:00
متن شبانه
۲ سال پیش

...
00:07
...
۲ سال پیش

متن شبانه
00:01
متن شبانه
۲ سال پیش

شب بخیر گلی
00:02
شب بخیر گلی
۲ سال پیش

شب بخیر گلی
00:02
شب بخیر گلی
۲ سال پیش

شب بخیر گلی
00:06
شب بخیر گلی
۲ سال پیش

شب بخیر گلی
00:01
شب بخیر گلی
۲ سال پیش

دختری دارم
00:41
دختری دارم
۲ سال پیش

شب بخیر گلی
00:01
شب بخیر گلی
۲ سال پیش