Skip to main content
قلـــمرو و دنیای کوچک قلبم H ❤M ❤Sh❤ کم کم باید رفع زحمت کنیم

قلـــمرو و دنیای کوچک قلبم H ❤M ❤Sh❤ کم کم باید رفع زحمت کنیم

هیچ گاه دل آنان که بیصدا گریه می کنند را نشکنید اینها کسی را برای پاک کردن اشک هایشان ندارند.....بعداز تو باید آنقدر بی کس بمانم، تنها خدا از درد من آگاه باشد، وقتی زلیخایی نباشد چاره ای نیست، بگذار یوسف تا ابد در چاه باشد .....

.......
01:00
.......
پارسال

اکادمی
01:00
اکادمی
پارسال

......
00:15
......
پارسال

..
01:00
..
پارسال

........
01:02
........
پارسال

:::::::::::::
00:28
:::::::::::::
پارسال

%%%%%%%؟
03:30
%%%%%%%؟
پارسال

.....
00:02
.....
پارسال

متن
00:01
متن
پارسال

......؟
01:00
......؟
پارسال

متن
00:01
متن
پارسال

........
00:30
........
پارسال

......
00:32
......
پارسال

...
00:07
...
پارسال