Skip to main content
"Alma"

"Alma"

زوزه گرگ از تنهایی ست....اما گرگها دسته جمعی زوزه میکشند.....در دنیای گرگ ها اعتماد مساوی ست با مرگ....با همه باش اما تنها^_~.....

#من کیپاپرم
00:03
#من کیپاپرم
۳ سال پیش

:)
04:34
:)
۳ سال پیش

یکیم از این
01:28
یکیم از این
۳ سال پیش