Skip to main content
☆☆☆ცaჩaก.ღiX .नृनोण☆☆☆

☆☆☆ცaჩaก.ღiX .नृनोण☆☆☆

همیشـــه نمـــے شود خود را زد به بـــے خیـــالـــے و گفــــت : تنهــــا آمده ام ؛ تنهـــا مـــیروم … یڪــ وقـــت هــایـــے ! شایـــد حتـــــے براے ساعتـــے یا دقیــقه اے ؛ ڪــم مــی آورے … دل وامانـــده ات یــڪــ نفـــر را مـــــے خواهــد ! ڪـــــﮧ تـــا بینهـــــ ـایـــتـــ عاشقانهـ دوستـــَش دارے … !!

bangbang
02:17
bangbang
پارسال

چکوروسورج
00:39
چکوروسورج
۲ سال پیش

خخخخخ
00:10
خخخخخ
۲ سال پیش

خخخخخ
00:10
خخخخخ
۲ سال پیش