Skip to main content
مهدی طباطبایی فر

مهدی طباطبایی فر

مهدی طباطبایی کارگردان انیمیشنهای زیادی از جمله سریالهای کوتاه طنز و البته نویسنده سری کتابهای من از تو بهترم و داستانهای طنز به قول یارو گفتنی اتوچرخه ساخته ایم.