Skip to main content
ترانه:]

ترانه:]

این ادمی که از امشب میشم نتیجه کشتن احساسمه کاری بکن نبینم تو رو اصلا بزار از این شهر برو خودم و یا غرورمو بکش که فکر میکنم بگی هر دو رو:)....