Skip to main content
✗❀ηeɠιη❀✗

✗❀ηeɠιη❀✗

هـــــمـــــه چـــــی ارومـــــه تــــــو ازم دل کــــــنــــــدی بـــــــه جــــــهـــــنــــــم رفــــتــــــی تــــــــو نــــبـــاشـــــی بــــعـــــدی دقــــت کـــن چــــی گـــفـــتـــم تــــو نــــبـــاشـــی بــــعــــدی(دوستان و همراهان همیشگی خوبی بدی پر کاری کم کاری دیدن حلال کنید ...دل تنگتون میشما اونم بسی جیاد ...بیشتره بیشتر دلم واسه مهلا (الییییی خانومیه خودم) دریا بوووس بووووس یادت نره هاا و خیلیایه دیگه حافظم قد نمیده الان...پنجشنبه جمعه میاما فراموشم نتونید باجه...✋

..V..وارون..V..
00:28
..V..وارون..V..
۲ سال پیش

سوربهی :|
00:09
سوربهی :|
۲ سال پیش

^_^
00:12
^_^
۲ سال پیش