باساز
باساز

باساز

شیوه کامل آموزش گیتار قسمت دوم ۰۲:۳۹
۳۰۸ بازدید ۲ سال پیش
شیوه کامل آموزش گیتار قسمت دوم ۰۲:۳۹
۳۳۲ بازدید ۲ سال پیش
شیوه کامل آموزش گیتار دیسک دوم ۲۰:۵۰
۲۲۹ بازدید ۲ سال پیش
اجرای اکورد ۱۷:۱۵
۵۲ بازدید ۳ سال پیش
دی وی دی آموزشی حالات یک ضرب ۰۸:۲۲
۱۱۱ بازدید ۳ سال پیش
دی وی دی تئوری موسیقی ساده و کامل باساز ۰۷:۱۸
ضربهای قوی و ضعیف و نقش آنها در ریتم ۰۵:۵۸
ضرب میزان رو 20 دقیقه ای یاد بگیرید ۱۱:۳۱
۲,۳۶۷ بازدید ۳ سال پیش
حفظ نتهای روی حامل همین الان ۰۸:۱۸
۵۴ بازدید ۳ سال پیش
دونوازی ولگا گیتار و فلوت زریاب ۰۱:۱۱
۲,۷۳۸ بازدید ۴ سال پیش
اجرا با دو فلوت همزمان ۰۰:۳۱
۲,۱۹۰ بازدید ۴ سال پیش