جامه آرایان

جامه آرایان

نمادوز کامپیوتری ۰۱:۰۰
نواردوز گیوتینی ۰۰:۱۵
نمازن ۰۰:۳۶
۹ ماه پیش
سردوز رویانگ RUYANG S70 ۰۰:۵۲
چرخ خیاطی راسته دوز ۰۰:۳۸
خط تولید ماسک پزشکی ۰۰:۳۴
گلدوزی نوار قیطان ۰۱:۰۳
نما زن کمربند ۰۰:۴۸
نگین  زن اتوماتیک ۰۰:۲۱
خط تولید شورت ۰۲:۵۳