جامه آرایان

جامه آرایان

ماشین گلدوزی ریکوما RICOMA ۰۱:۰۵
۹۲ بازدید ۲۱ روز پیش
چرخ سر دوز سر قائمی فول اتوماتیک رویانگ ۰۰:۲۵
ماشین گلدوزی کامپیوتری فورت اور ۰۱:۱۲
خط تولید ماسک پزشکی ۰۰:۳۴
۱۱۱ بازدید ۱ ماه پیش
ماشین گلدوزی وقیطان دوزی فورت اور FORTEVER ۰۱:۳۷
دستگاه برش اتوماتیک پارچه ۰۱:۲۶
۱۴۷ بازدید ۴ ماه پیش
چرخ خیاطی نما دوز 4 کاره ۰۲:۰۰
۱۵۲ بازدید ۴ ماه پیش
آموزش تولید ماسک توسط دستگاه گلدوزی ۰۴:۲۱
آموزش ساخت ماسک با دستگاه گلدوزی ۰۱:۳۱
۱۲۹ بازدید ۴ ماه پیش
چرخ خیاطی بطر الگو زن ۰۱:۵۶
۲۲۲ بازدید ۵ ماه پیش
چرخ خیاطی میاندوز رویانگ ۰۰:۱۵
۱۲۹ بازدید ۶ ماه پیش
میاندوز بازویی اتوماتیک ۰۰:۳۴
۱۷۶ بازدید ۶ ماه پیش
گلدوزی نوار قیطان ۰۱:۰۳
۳۹۵ بازدید ۶ ماه پیش
نما زن کمربند ۰۰:۴۸
۹۹ بازدید ۶ ماه پیش
دوخت اتوماتیک پایین دامن تی شرت ۰۰:۳۴
۱۱۰ بازدید ۶ ماه پیش
نگین  زن اتوماتیک ۰۰:۲۱
۱۲۴ بازدید ۶ ماه پیش
دستگاه برش اتوماتیک پارچه ۰۱:۱۲
۹۸ بازدید ۶ ماه پیش
دوخت و برش اتوماتیک جیب و زیپ ۰۰:۵۰
۵۸ بازدید ۷ ماه پیش
دستگاه طاقه پهن کن اتوماتیک  پارچه ۰۱:۳۱
خط تولید شورت ۰۲:۵۳
۲,۰۶۰ بازدید ۷ ماه پیش
دستگاه برش اتوماتیک پارچه ۰۱:۱۴
۷۴ بازدید ۷ ماه پیش
ماشین گلدوزی کامپیوتری ۰۱:۵۷
۱۶۱ بازدید ۷ ماه پیش
دستگاعه قلاب دوزی فول اتوماتیک ۰۱:۵۶
۲۱۳ بازدید ۷ ماه پیش
چرخ فلت چهار سوزنه ۰۱:۰۴
۱۰۷ بازدید ۸ ماه پیش
چرخ خیاطی دوخت اتوماتیک جیب ۰۱:۳۸
۱۰۴ بازدید ۸ ماه پیش
ماشین گلدوزی مخصوص چهره فورت اور FORTEVER ۰۰:۴۲
چرخ خیاطی دوخت کراوات ۰۱:۴۲
۲۰۳ بازدید ۸ ماه پیش
ماشین گلدوزی چهار کاره ۰۰:۴۱
۱۳۸ بازدید ۹ ماه پیش
میاندوز نواردوز رویانگ RUYANG ۰۰:۲۱
۲۶۰ بازدید ۹ ماه پیش
چرخ خیاطی صنعتی ۰۸:۳۷
۱۳۸ بازدید ۹ ماه پیش
دستگاه گلدوزی کامپیوتری فورت اور FORTEVER ۰۰:۲۴
دستگاه برش اتوماتیک پارچه و چرم مصنوعی ۰۱:۴۵
خط تولید مدرن مجهز به دستگاه نمادوز ۰۳:۲۹
ماشین گلدوزی -گلابتون دوزی ۰۱:۱۶
۳۱۳ بازدید ۱۰ ماه پیش
ماشین گلدوزی ریکوما RICOMA ۰۱:۰۰
۱۱۷ بازدید ۱۰ ماه پیش
دستگاه گلدوزی کامپیوتری FORTEVER FT904 ۰۰:۴۸
۱۳۰ بازدید ۱۱ ماه پیش
سردوز فول اتوماتیک خاص ۰۰:۱۵
۱۴۳ بازدید ۱۱ ماه پیش
سردوز اتوماتیک رویانگ ۰۱:۰۱
۱۶۴ بازدید ۱۱ ماه پیش
میاندوز فول اتوماتیک تیغ چپ رویانگ ۰۱:۰۷
دستگاه برش حرارتی و گیوتینی LYGOLD -C60 ۰۱:۰۱
دستگاه گلدوزی کامپیوتری ۰۰:۵۹
۲۲۲ بازدید پارسال
خط تولید فول اتوماتیک حوله ۰۱:۱۰
۹۱ بازدید پارسال
ماشین گلدوزی فورت اور FORTEVER ۰۰:۳۵
۹۴ بازدید پارسال
چرخ خیاطی صنعتی ۰۰:۵۹
۱۶۱ بازدید پارسال
چرخ خیاطی صنعتی ۰۰:۵۵
۱۳۴ بازدید پارسال
ماشین گلدوزی  FORTEVER FT-1202 ۰۱:۲۲
۱۸۴ بازدید پارسال
چرخ فول اتوماتیک تولید کش شورت مردانه ۰۰:۵۴
دستگاه تولید ماسک پزشکی ۰۰:۴۹
۱,۵۲۴ بازدید پارسال
نمایشگاه ایران هلث22 ۰۰:۳۴
۴۵ بازدید پارسال