محسن حسنی
محسن حسنی

محسن حسنی

استارتاپی نشو! ۰۰:۵۳
۵۶ بازدید ۳ سال پیش
انتخاب زندگی شغلی ۰۱:۰۷
۳۸ بازدید ۳ سال پیش
معرفی راه کارهای نرم افزار هوشمند ۰۱:۲۶
دوره آشنایی با جمع آوری و تحلیل اطلاعات ۰۱:۳۵
مهندسی استارت آپ هوشمند ۰۰:۵۹
۷۳ بازدید ۴ سال پیش