میثم
میثم

میثم

سارا چانگ - بخشی از اجرای زیگونروایزن ۰۲:۰۰
زیگوینروایزن - سارا چانگ ۰۸:۱۵
۷۲ بازدید ۸ ماه پیش
اتفاقی که تونی رابینز رو عوض میکنه ۰۱:۲۸
خدایا رحم کن (Erbarme Dich) از باخ ۰۷:۳۴
۱۶۶ بازدید پارسال
خدایا رحم کن (Erbarme Dich) از باخ ۰۸:۰۵
۱۹۵ بازدید پارسال
God of War - Memories of Mother ۰۲:۴۹
۹۸ بازدید پارسال
درس فوق العاده کریتوس به ایتراس ۰۱:۵۲
BACH Chaconne, from Partita No. 2 in D minor ۱۳:۴۸
۱۶۶ بازدید پارسال
کلود اطلس: زبان دوم ۰۰:۱۶
۶۵ بازدید پارسال
J. S. Bach: Air on the G String (piano) ۰۴:۴۴
۲۰۶ بازدید پارسال
Vladimir Horowitz plays Schubert Serenade ۰۵:۴۲
۸۵ بازدید پارسال
it's my honor to stand beneath the window ۰۶:۲۲
۷۸ بازدید پارسال
شبان تنها - Rieu و Zamfir ۰۵:۳۹
۹۸۵ بازدید پارسال
Bach, Air ("on the G string", string orchestra) ۰۵:۱۵
۱۴۸ بازدید پارسال
متریکس رولوشن ۰۴:۰۷
۱۵۷ بازدید پارسال
اجرای بارکارول از خاچاتوریان توسط ماکسیم ۰۵:۴۷
ناسیکا ۰۲:۲۶
۱۰۳ بازدید ۲ سال پیش
زشت و زیبا ۰۱:۰۷
۳۴۱ بازدید ۲ سال پیش
مرگ پایان کبوتر نیست... ۰۰:۴۲
۲۳۹ بازدید ۲ سال پیش
فیلکس مندلسون: شکوه خدا هماره در اوج باد ۰۴:۰۳
آزادی بیان ۰۲:۱۸
۷۰ بازدید ۳ سال پیش
فیشر: کنسرتو ویولن باخ ۰۴:۰۷
۲,۲۰۱ بازدید ۳ سال پیش
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم... ۰۳:۵۱
۱۰,۱۶۴ بازدید ۳ سال پیش
بومسوری کیم - رقابت چایکوفسکی ۰۱:۴۷
۱,۲۰۴ بازدید ۳ سال پیش
جانین یانسن: اجرای کنسرتو ویولن چایکوفسکی ۰۱:۳۰
رویای پاپیون ۰۱:۱۶
۲۶۸ بازدید ۳ سال پیش