تعبیرستان

تعبیرستان

تعبیری جالب از امام ۰۰:۵۰
امام حسین و قیامت ۰۳:۳۴
خوردن نجاست ۰۲:۳۶
۵ ماه پیش
نکاتی راجع به شیر ۰۲:۰۳
ناشتا ورزش نکنیم؟؟ ۰۳:۲۰
ناشتا آب نخوریم؟؟ ۰۱:۱۹
مغز قوی ۰۶:۴۹
۵ سال پیش
معرفی خلط صفرا ۰۱:۱۳
معرفی خلط سودا ۰۲:۱۳
معرفی خلط دم ۰۲:۳۲
۵ سال پیش
معرفی خلط بلغم ۰۳:۴۱
مشکی شدن مو با هلیله ۰۱:۳۲
ماسک برای جوش صورت ۰۲:۲۵
کلسیم و پوکی استخوان ۰۱:۴۹
عوامل مختلف چاقی ۰۲:۰۲
علت کج شدن آلت آقایان ۰۵:۲۰
عسل برای دیابتیها؟؟؟ ۰۱:۱۲
شکم باد دار! ۰۲:۵۹
۵ سال پیش
زود انزالی ۰۷:۲۸
۵ سال پیش
زگیل تناسلی چیست؟؟؟ ۰۲:۰۰
زگیل تناسلی ۰۲:۳۶
۵ سال پیش
زگیل تناسلی ۰۸:۲۰
۵ سال پیش
بیماری های خود ایمنی ۰۵:۴۶
درمان وسواس با تغذیه ۰۵:۲۰
درمان کبد بیچاره ۰۱:۳۵
درمان زود انزالی ۰۵:۴۲
درمان داغ شدن کف پا ۰۲:۵۶
درمان خلط ته حلق ۰۱:۵۶
درمان تلخی دهان ۰۲:۰۹
درمان تبخال تناسلی ۰۸:۱۳
خون سنگین و غلیظ ۰۳:۴۸