آرنولدشو

آرنولدشو

تمرین بدنسازی برای عضله ساق ۰۱:۴۰
۵۳ بازدید ۶ ماه پیش
بدنسازی تخصصی فوتبال. ۰۰:۵۷
۶۹ بازدید ۶ ماه پیش
دراپ ست ۰۱:۰۰
۸۰۶ بازدید ۲ سال پیش
سیستم تمرینی سوپرست پس خستگی ۰۰:۳۷
۱۷۷ بازدید ۲ سال پیش
آرنولدشو. اسکات اسپلیت در بدنسازی ۰۰:۲۹
آرنولدشو.آموزش حرکات بدنسازی ۰۰:۲۳
۶۶۰ بازدید ۳ سال پیش