شرکت گچ صنعتی امید سمنان

شرکت گچ صنعتی امید سمنان

جایگاه گچ در استان سمنان ۰۲:۳۰
۵۹۸ بازدید ۳ سال پیش
استان سمنان قطب گچ در ایران ۰۱:۵۸
۶۳۰ بازدید ۳ سال پیش
تولید گچ در کارخانه گچ صنعتی امید سمنان ۰۳:۰۰