شرکت گچ صنعتی امید سمنان

شرکت گچ صنعتی امید سمنان

جایگاه گچ در استان سمنان ۰۲:۳۰
۷۹۳ بازدید ۳ سال پیش
استان سمنان قطب گچ در ایران ۰۱:۵۸
۷۲۷ بازدید ۳ سال پیش
تولید گچ در کارخانه گچ صنعتی امید سمنان ۰۳:۰۰