...The Queen Kylie...
...The Queen Kylie...

...The Queen Kylie...

کلیپهای ریلیتی شو کارداشیان ۰۰:۳۰
۲,۵۷۱ بازدید ۳ سال پیش
زندگی لاکچری کایلی جنر ... ۰۸:۲۷
۷,۹۵۲ بازدید ۳ سال پیش
آموزش گریم خون آشام-The Vampire Diaries ۰۴:۴۰
۳۰,۶۵۲ بازدید ۳ سال پیش
10 تا از بهترین خونه های خواننده ها ۰۵:۴۹
۱,۵۹۶ بازدید ۳ سال پیش
مجموعه ماشین های کایلی ۰۲:۱۳
۳,۱۳۸ بازدید ۳ سال پیش
مقایسه خونه های کندال و کایلی ۰۶:۵۰
۵,۰۱۱ بازدید ۳ سال پیش
مجموعه In The House -اتاق پذیرایی + آشپزخونه ۰۰:۳۲
مجموعه In The House -اتاق خواب ۰۰:۳۰
۱,۴۱۶ بازدید ۳ سال پیش
مجموعه In The House -کمد کایلی ۰۰:۳۱
۱,۷۷۸ بازدید ۳ سال پیش
مجموعه In The House -اتاق زیبایی ۰۰:۲۶
۷۸۳ بازدید ۳ سال پیش
معرفی ماشین های کایلی توسط خودش ۰۰:۳۳
۲,۳۵۱ بازدید ۳ سال پیش
مصاحبه با کایلی توی الن شو ۰۴:۱۵
۸,۴۶۵ بازدید ۳ سال پیش
آموزش دکور اتاق... ۲۰:۱۲
۵,۶۰۸ بازدید ۳ سال پیش