Skip to main content
امین احمدی نژاد

امین احمدی نژاد

سلام. امین احمدی نژاد هستم از کرمان و آنگاه که عشق آغاز گردید و پروردگار خلقت را آغاز نمود . و دوست دار همگیتان هستم. موفق باشید و پیروز. لطفا به کانال بنده سر بزنید اگر نا هماهنگی می بینید از طراحی آبجی کو چولوی بنده است که 12 سال دارند و چیزهائی را که دوست دارند می گذارند و بنده هم خیلی فرصت ندارم هر روز مطلب آماده نمایم اگر تصویر خودم را می خواهید در شاهنشاه وارد میشود !!! موجود است و در سوره نمل آیات 81 تا 93 و اصل 5 قانون اساسی هم کامل آمده است درود و باز هم سپاس از پیگیری هایتان. موفق باشید.

عزاداری
01:08
عزاداری
پارسال

عزاداری
12:08
عزاداری
پارسال

از کره
06:02
از کره
پارسال

سر قبر...
01:19
سر قبر...
پارسال