گروه نمایشی کاریزما
گروه نمایشی کاریزما

گروه نمایشی کاریزما

موسیقی سنتی در مجالس شما عزیزان ۰۳:۳۵
شعبده بازی در مراسم مدرسه ۰۲:۱۲
۲۱۳ بازدید پارسال
شومن و شعبده باز عروسی ۰۰:۴۱
۱۹۸ بازدید ۲ سال پیش
سرگرمی جدید و فوق العاده در مجالس عروسی ۰۰:۴۱
واکنش میهمانان به شعبده بازی در مجالس ۰۰:۲۲
قابل توج زوج های خوشبخت در شرف ازدواج ۰۰:۵۰
سیستم پسرا واسه ازدواج ۰۱:۰۱
۱۰۰ بازدید ۲ سال پیش
مخ زنی ناموفق در دانشگاه (سامان طهرانی) ۰۲:۰۶
چرا دخترها برترند؟  (سامان طهرانی) ۰۲:۰۵
تقلید صدای محسن یگانه(سامان طهرانی) ۰۱:۰۶
خنده دارترین جوک سال (سامان طهرانی) ۰۱:۴۱
جوک و لطیفه های باحال ۰۳:۲۹
۲۶۲ بازدید ۲ سال پیش
کولرها هم احساس دارند!!!! ۰۲:۱۵
۵۳ بازدید ۲ سال پیش
سقوط وحشتناک و تعجب مردم !!! ۰۱:۵۹
۸۳ بازدید ۲ سال پیش
اجرای طنز فوق العاده از حامد همایون ۰۱:۳۰
حقایق وحشتناک چغاله بادام (سامان طهرانی) ۰۱:۴۵
بازخوانی آهنگ غریب آشنا توسط سامان طهرانی ۰۳:۳۲
دغدغه جدید پسرا چیه؟ (سامان طهرانی) ۰۲:۵۳
خواننده ای که از رختخواب شروع کرد!!! ۰۱:۴۷
اتفاق جالب وسط اجرای تقلیدصدای علی دایی ۰۰:۵۸
اجرای برنامه مدارس (گروه کاریزما) ۰۲:۱۶
اجرای برنامه شعبده بازی در عروسی تهران ۰۰:۴۹
اجرای برنامه شعبده بازی در عروسی مذهبی ۰۰:۴۸
اجرای نمایش هیپنوتیزم در مجالس ۰۰:۵۵
۲۴۳ بازدید ۳ سال پیش