دانلود کنسرت و نمایش طنز در این سایت www.tanzdl.ir

دانلود کنسرت و نمایش طنز در این سایت www.tanzdl.ir

فیلم کمدی دده مالی ۰۳:۰۲
فیلم کمدی تحفه لر ۰۴:۴۱
حسن ریوندی 97 ۰۳:۳۹
۳ سال پیش
سریال زیبای بخت ور ۰۴:۰۰
نریمان ( صمد ممد ) ۰۲:۴۸
صمد ممد 97 ۰۲:۰۴
۳ سال پیش
فیلم ترکی سودا ۰۲:۳۴
فیلم ترکی قی ننمیز ۰۴:۳۱
حمال ( صمد ممد ) ۰۴:۲۲
فیلم عشق دیوانه ۰۲:۱۸
فیلم کمدی آقا ناطق ۰۲:۱۳
فیلم کمدی Stalinin Bashi ۰۲:۰۳
فوت مش اسماعیل ۰۵:۴۵
بیوگرافی مش اسماعیل ۰۴:۳۵
پسر پسرم ( صمد ممد ) ۰۴:۵۷
داف وحشی (حسن ریوندی) ۰۲:۴۹
ضد هوایی  (صمد ممد) ۰۲:۱۲
بواسیر ( صمد ممد ) ۰۲:۰۱
رقص اذری اکبر اقبالی ۰۰:۵۹
اکبر اقبالی بمب خنده ۰۲:۳۵
بروسلی در آذربایجان ۰۰:۵۹
شام اشکی ۰۴:۳۷
۳ سال پیش
اکبر اقبالی جدید ۰۴:۲۷