فاطمه
فاطمه

فاطمه

سریال جدید جونگ ایل وو ۰۰:۰۲
۳۶ بازدید ۲ ماه پیش
سریال جدید ایل وو ۰۰:۰۲
۱۲۰ بازدید ۶ ماه پیش
سکانس خنده دار  از ایل وو ۰۰:۳۸
۳۲۳ بازدید ۶ ماه پیش
جونگ ایل ووی بامزه من ۰۲:۳۸
۴۱۴ بازدید ۷ ماه پیش
میکس سیندرلا و چهار شوالیه ۰۰:۴۶
۴,۴۴۸ بازدید ۹ ماه پیش
FMV عاشقان ماه ۰۴:۵۸
۵۴۵ بازدید ۹ ماه پیش
MV کشور من ۰۳:۵۶
۱,۴۴۲ بازدید ۱۰ ماه پیش
جونگ ایل وو از بیماری اش می گوید ۰۲:۴۳
۱,۰۷۶ بازدید ۱۱ ماه پیش
جونگ ایل وو ۰۰:۵۲
۴۸۷ بازدید ۱۱ ماه پیش
پشت صحنه  چانگ ووک در مرا به آرامی ذوب کن ۰۵:۲۶
موزیک ویدیو سریال غریبه هایی از جهنم ۰۳:۳۳
جشن پایان سریال هه چی ۰۳:۰۶
۱,۲۷۸ بازدید پارسال
میکس سریال بخش ویژه ۰۳:۴۳
۱۷,۰۸۹ بازدید پارسال
میکس دختر امپراطور ۰۳:۴۲
۳,۹۷۷ بازدید پارسال
پشت صحنه ماه در آغوش خورشید ۰۲:۳۶
۴,۳۶۷ بازدید پارسال
میکس قشنگ از ملکه کی ۰۴:۳۰
۶,۴۹۹ بازدید پارسال
میکس از سریال نهایت درهم شکستگی ۰۲:۲۶
۱,۸۲۱ بازدید پارسال
شوت زدن ایل وو ۰۰:۵۹
۴۵۰ بازدید پارسال
فن میتینگ کیم ووبین ۰۰:۵۰
۶۴۲ بازدید پارسال
سکانس  بامزه از سریال هه چی ۰۲:۲۷
۱,۷۹۷ بازدید پارسال
موزیک ویدیو سریال اعتراف ۰۳:۵۳
۲,۰۷۲ بازدید پارسال
موزیک ویدیو سریال خانواده جدید ۰۳:۰۵
۴,۵۲۵ بازدید پارسال
میکس زیبای لی مین هو ۰۳:۳۴
۴,۱۲۳ بازدید پارسال
موزیک ویدیو دوم سریال هه چی ۰۴:۵۵
۷,۷۳۶ بازدید پارسال
سکانس بامزه آقای آفتاب،دوبله فارسی ۰۳:۲۳
موزیک ویدیو زیبای مستر سان شاین ۰۴:۱۸
۸,۹۲۹ بازدید پارسال
موزیک ویدیو اول سریال هه چی ۰۴:۱۰
۳,۳۴۲ بازدید پارسال
کار بسیار زیبای  جونگ ایل وو ۰۰:۴۰
۵۹۵ بازدید پارسال
سریال هه چی با  بازی جونگ ایل وو ۰۰:۴۹
۱,۰۷۶ بازدید پارسال
موزیک ویدیو زیبای وارثان ۰۳:۴۶
۱۱,۸۲۵ بازدید پارسال
میکس بامزه از چانگ ووک در سریال ملکه کی ۰۳:۰۰
سانسوری پارت آخر(هشتم)قسمت آخر اوک نیو ۰۱:۰۷
سانسوری پارت هفتم قسمت آخر اوک نیو ۰۱:۰۱
سانسوری پارت ششم قسمت آخر اوک نیو ۰۲:۰۳
سانسوری پارت پنجم قسمت آخر اوک نیو ۰۱:۱۱
سانسوری پارت چهارم قسمت آخر اوک نیو ۰۶:۱۸
سانسوری پارت سوم قسمت آخر اوک نیو ۰۱:۱۴
سانسوری پارت دوم قسمت آخر اوک نیو ۰۱:۱۰
سانسوری قسمت هفتاد و دو اوک نیو ۰۲:۲۵
۲,۲۷۸ بازدید پارسال
سانسوری پارت سوم قسمت هفتاد و یک اوک نیو ۰۰:۴۰
سانسوری پارت دوم قسمت هفتاد و یک اوک نیو ۰۲:۳۲
پشت صحنه دعوا کردن ته وون ۰۰:۳۶
۲,۱۶۶ بازدید پارسال
سانسوری قسمت هفتاد اوک  نیو ۰۱:۵۵
۵,۱۷۴ بازدید پارسال
عکس برداری از بازیگران سریال اوک نیو ۰۳:۳۳
سانسوری پارت آخر قسمت شصت و نه اوک نیو ۰۰:۴۱
سانسوری پارت سوم قسمت شصت و نه اوک نیو ۰۱:۲۲
سانسوری پارت دوم قسمت شصت و نه اوک نیو ۰۱:۴۷
سانسوری پارت اول قسمت شصت و نه اوک نیو ۰۱:۲۲
سانسوری پارت دوم قسمت شصت و هشت اوک نیو ۰۰:۵۳
پارت اول سانسوری قسمت شصت و هشت اوک نیو ۰۲:۳۶
پشت صحنه جذاب از سریال اوک نیو ۰۱:۵۰
۱,۸۵۰ بازدید پارسال
پشت صحنه اوک نیو ۰۱:۲۱
۶,۷۸۳ بازدید پارسال